Onze partners

Gewestelijke partners

De transport- en logistiekproblematiek gaat veel verder dan de grenzen van het gewest. De centrale ligging van Brussel aan het kanaal Antwerpen-Brussel-Charleroi maakt dat samenwerking met de andere gewesten nodig is om de modale omslag naar watertransport aan te moedigen.

Op een ander niveau is in 2010 een versterkt samenwerkingsverband ondertekend tussen de havens van Brussel en Antwerpen om met name het containertransport via de waterweg tussen de twee havens te maximaliseren.

Group
partenaires

Europese partners

In het kader van ST4W realiseert de Haven van Brussel een pilootproject dat de IT-tools test en uitrolt. Van het totale budget van € 3,8 miljoen financiert de EU € 2,28 miljoen.

ST4W staat voor een oplossing die inzet op verscheping via het water en geeft kleine spelers een eenvoudiger en goedkopere toegang tot beveiligde gegevens. Ze krijgen de mogelijkheid een hiërarchische dienst van realtime opvolging en lokalisatie te delen, die de verzendingen opvolgt op het niveau van de logistieke eenheid: welk pallet zit op welk schip. 

partenaires
Group

Andere projecten

Het gewest en de haven werken samen aan een versterking van de rol van de Haven van Brussel als knooppunt tussen de multimodale Europese RTE-T-netwerken.

In dat opzicht speelt de haven een doorslaggevende rol in het project voor transnationale samenwerking ‘Connecting Citizen Ports 21 (CCP21)’, met de havens van Rijsel, Parijs, Luik, Utrecht, de haven van Zwitserland en Rheinports Basel-Mulhouse-Weil.

partenaires
Group

Internationale partners

De Europese en internationale integratie van de haven steunt op de actieve rol die ze speelt binnen sectorverenigingen als de EFIP (Europese Federatie van Binnenhavens), de AIVP (International Association Cities and Ports), de PIANC (Permanent International Association of Navigation Congresses), enzovoort, en door lokale acties, zoals de deelname aan internationale evenementen of samenwerkingsakkoorden.

Group