Jobaanbieding: Havenkapitein (M/V/X)

In het kader van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur is de Haven van Brussel op zoek naar een:

 

Havenkapitein (M/V/X)

 

Als u zich hiervoor engageert, werkt u voor een werkgever die uw vaardigheden en deskundigheid volledig tot hun recht laat komen en die u helpt deze elke dag verder te ontwikkelen. Wij zijn overtuigd van uw talent en zullen ons uiterste best doen om u een plaats te bieden waar u een evenwicht kunt vinden tussen uw professionele ambities en uw privéleven.

Een job die u in het hart van de actie plaatst, dat is werken voor de Haven van Brussel!

 

Verantwoordelijkheden inherent aan de functie:

 

Als Havenkapitein bent u verantwoordelijk voor het beheer van alle diensten van de kapiteinsdienst van de Haven van Brussel. U werkt onder het toezicht van de directeur.trice – diensthoofd ondersteuning en kapiteinsdienst.

 

De kapiteinsdienst van de Haven van Brussel bestaat uit vier afzonderlijke diensten:

 • De agenten van de kunstwerken die 24 uur op 24, 7 dagen op 7 in twee ploegen van 7 uur tot 19 uur en van 19 uur tot 7 uur werken;
 • De dienst “scheepvaart”, die de verschillende dienstboten bedient en de schoonmaak van het kanaal verzekert;
 • De beveiligingsdienst die dag en nacht het bewakingscentrum Opsroom huisvest, dat wordt beheerd door een externe bewakingsfirma. De Opsroom wordt bijgestaan door mobiele patrouilles, zowel overdag als ‘s nachts, en door stewards die dagelijks op het havendomein patrouilleren;
 • De administratieve dienst, die onder meer de dossiers opvolgt, de vaststellingen van de toezichthoudende teams beheert en instaat voor de verslagen die worden opgesteld door de Officiers van de Gerechtelijke Politie (OGP).

De Havenkapitein is verantwoordelijk voor de organisatie van de kapiteinsdienst en de diensten die daaronder vallen, en voor het beheer van het personeel dat ter beschikking wordt gesteld om de opdrachten van de kapiteinsdienst uit te voeren.

Hij/zij is verantwoordelijk voor de veiligheid en de beveiliging van de installaties en het personeel van de Haven van Brussel.

Hij/zij houdt toezicht op de coördinator.trice van de kapiteinsdienst, de verantwoordelijke van het varend personeel, de verantwoordelijke van de agenten van de kunstwerken, de haventoezichters en de administratieve dienst, en op het materieel dat aan hen is toevertrouwd.

 

Uw voornaamste activiteiten:

 

 • De kapiteinsdienst en zijn vier diensten beheren
 • Actief samenwerken met alle diensten van de Haven voor de uitvoering van de transversale projecten van het beheerscontract waarbij de kapiteinsdienst betrokken is
 • Zijn/haar teams leiden en hen helpen hun doelstellingen te bereiken
 • De termijnen voor de functie- en evaluatiegesprekken van zijn/haar teamleden naleven
 • Toezicht houden op zijn/haar team en de agenten van de operationele diensten (kunstwerken en drijvend materieel)
 • Op het volledige havendomein toezien op de uitvoering van de algemene wetten en reglementen, alsook van de specifieke reglementen betreffende de werking van en het toezicht op de haven, de veiligheid van de scheepvaart en de schepen en de goederenoperaties. Bij de uitoefening van deze functies is de Havenkapitein officier van de gerechtelijke politie
 • Overtredingen van wetten en reglementen op het havendomein onderzoeken en vaststellen. De processen-verbaal opstellen en, naargelang de aard van de overtreding, bezorgen aan de procureur des Konings of aan de ambtenaar van de Haven van Brussel die daartoe is aangewezen door de raad van bestuur
 • De Haven vertegenwoordigen op diverse bijeenkomsten en evenementen in de sector van de zee- en rivierhavens
 • Optreden als expert in nautische aangelegenheden voor de diensten van de Haven
 • Het voorzitterschap waarnemen van het Lokaal Comité voor Maritieme Beveiliging en rapporteren aan de bevoegde nationale autoriteit
 • Via de directeur.trice – diensthoofd ondersteuning en kapiteinsdienst instaan voor de veiligheid en beveiliging van de installaties en het personeel van de Haven, in samenwerking met de betrokken Brusselse en nationale instellingen
 • Binnen het eigen expertisedomein zorgen voor de overdracht van de kennis die nuttig is voor het uitoefenen van de functies binnen de Haven
 • De verplichtingen van de leden van de hiërarchische lijn inzake het welzijn op het werk naleven.

 

Waarom is deze job u op het lijf geschreven? U hebt het volgende te bieden:

 

 • u beschikt over de Belgische nationaliteit
 • u bent minstens 30 jaar oud
 • u hebt een master (niveau A) in de nautische wetenschappen en beschikt over minstens 5 jaar werkelijke scheepsdienst. Voor diploma's die niet in België behaald werden, vragen we u om ons een gelijkwaardigheidsattest te bezorgen
 • u bent Nederlandstalig – een grondige kennis van het Frans is een belangrijke troef
 • u beschikt over een grondige kennis van de zee- en binnenvaart;
 • u beschikt over een grondige kennis van de algemene en specifieke reglementeringen inzake scheepvaart, schepen en goederenoperaties;
 • u beschikt over een diepgaande kennis van de waterweg, kades, oevers, kunstwerken en andere haveninstallaties
 • u beschikt over een specifieke kennis die is opgenomen in de wet van 5 mei 1936 tot vaststelling van het statuut der havenkapiteins en in de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 6 november 2003 tot wijziging van de ordonnantie van 3 december 1992 betreffende de exploitatie en de ontwikkeling van het kanaal, de haven, de voorhaven en de aanhorigheden ervan in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • u beschikt over een kennis van de verschillende havenberoepen
 • u beschikt over een kennis van de veiligheidsaspecten op de concessies die zich op het havendomein bevinden
 • u beschikt over een kennis van de Europese richtlijnen inzake havenactiviteiten.
 • u beheerst de kantoorapplicaties MS Office die onmisbaar zijn om de functie goed uit te voeren
 • u kan de leden van een team aansturen en begeleiden
 • u hebt goede interpersoonlijke vaardigheden en uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk
 • u bent assertief en stressbestendig
 • u hebt goede onderhandelings- en beslissingsvaardigheden
 • u bent in staat problemen en conflicten te beheersen
 • u hebt een vermogen tot nauwkeurigheid en een gevoel voor observatie
 • u respecteert reglementeringen, budgetten en deadlines

 

Naast een interessante job in een kwaliteitsvolle werkomgeving, bieden wij u onder meer de volgende voordelen:

 

 • een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
 • een salaris volgens de overheidsbarema's – niveau A2
 • 35 dagen verlof per jaar + de week tussen Kerst en Nieuwjaar
 • maaltijdcheques van € 8/dag
 • de mogelijkheid tot telewerken (met een vergoeding)
 • de mogelijkheid om een gratis hospitalisatieverzekering af te sluiten voor uzelf (en betalend maar tegen voordelig tarief voor gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen)
 • 100% terugbetaling van abonnementen voor openbaar vervoer (MIVB, TEC, De Lijn en NMBS)
 • terugbetaling van een Villo-abonnement op aanvraag (deelfiets)
 • de mogelijkheid om een tweetaligheidstoelage te ontvangen (Selor-certificaat)
 • de mogelijkheid om een fietsvergoeding te ontvangen
 • tal van opleidingsmogelijkheden (te volgen tijdens de werkuren)
 • toegang tot de sportzaal op de hoofdzetel van de Haven
 • verscheidene sociale voordelen

Wilt u een verschil maken?

Wacht geen seconde langer en stuur uw sollicitatie, samen met uw motivatiebrief waarin u het aanwervingskanaal vermeldt + cv en een kopie van uw diploma en/of gelijkwaardigheidsattest, vóór 1 januari 2023 per e-mail naar jobs@port.brussels

 

Alleen volledige sollicitaties worden in aanmerking genomen.

Bij de Haven van Brussel garanderen wij een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties.

Wij verbinden ons ertoe gelijke kansen en diversiteit te bevorderen, ook bij de aanwervingen.

 

Gepubliceerd op 22/11/22