Jobaanbieding: Jurist.e (M/V/X)

In het kader van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur is de Haven van Brussel op zoek naar een:

Jurist.e (M/V/X)

 

Als u zich hiervoor engageert, werkt u voor een werkgever die uw vaardigheden en deskundigheid volledig tot hun recht laat komen en die u helpt deze elke dag verder te ontwikkelen. Wij zijn overtuigd van uw talent en zullen ons uiterste best doen om u een plaats te bieden waar u een evenwicht kunt vinden tussen uw professionele ambities en uw privéleven.

Een job die u in het hart van de actie plaatst, dat is werken voor de Haven van Brussel!

 

Verantwoordelijkheden inherent aan de functie:

De juridische dienst van de Haven van Brussel bestaat uit twee attachés en een assistent, die werken onder leiding van de coördinator Legal & HR. De juridische dienst staat alle andere diensten van de Haven bij voor de juridische problemen waarmee ze te maken krijgen en formuleert adviezen. Ook beheert de dienst alle geschillendossiers die toegekend worden aan de advocaten van de Haven. Tot slot stellen ze regelgeving, juridische verslagen en notas op die bestemd zijn voor de statutaire organen (algemene vergadering, raad van bestuur, beheerscomité en directieraad).

 

Uw voornaamste activiteiten:

 • Optreden als juridische adviseur, hoofzakelijk op het gebied van administratief recht: overheidsopdrachten, milieu- en stedenbouwrecht, openbaar domein, ambtenarenrecht
 • Beheer van commerciële, administratieve en financiële geschillendossiers, voornamelijk betreffende geschillen tussen de Haven en leveranciers of bedrijven die klant zijn bij haar (vergunningen en domeinconcessies);
 • Contact leggen met de advocaten en advocatenkantoren waarop de Haven een beroep doet;
 • Contact leggen met de advocaten van de tegenpartijen;
 • Beheren van de administratieve en juridische aspecten van openbare aanbestedingen van werken, leveringen en diensten van de Haven;
 • Algemene rol opnemen van juridisch adviseur voor de verschillende diensten van de Haven;
 • Opstellen van juridische studies en notas op vraag van de raad van bestuur, de directieraad en de verschillende directies van de Haven;
 • Beheren van juridische documentatie en juridisch toezicht (opvolging van de publicaties in het Belgisch Staatsblad);
 • Opstellen van regelgeving en diverse juridische documenten (contracten, overeenkomsten, commerciële en administratieve documenten);
 • Vertegenwoordigen en verdedigen van de belangen van de Haven tijdens technische vergaderingen;
 • Omzetten van Europese richtlijnen inzake binnenvaart (opvolging van ontwerpbesluiten of -ordonnanties van omzetting en van de omzettingsprocedure).

Waarom is deze job u op het lijf geschreven? U hebt het volgende te bieden:

 • U hebt een masterdiploma in de rechten (niveau A) en minstens 2 jaar beroepservaring, zowel in geschillen als in procesvoering, met een regelmatige praktijk in administratief recht: stedenbouw en milieu, overheidsopdrachten, overheidsconcessies en ambtenarenzaken. Een kopie van het masterdiploma dient toegevoegd te worden aan je kandidatuur. Voor diploma’s die niet behaald werden in België vragen we ons eveneens het gelijkwaardigheidsattest te bezorgen
 • U bent Nederlandstalig  en de kennis van de tweede landstaal is een troef
 • U beschikt over de nodige communicatie-en onderhandelingsvaardigheden
 • U beschikt over goede redactionele vaardigheden
 • U bent in staat om zowel zelfstandig als in teamverband te werken
 • U bent dynamisch
 • U bent discreet en betrouwbaar

Naast een interessante job in een kwaliteitsvolle werkomgeving, bieden wij u onder meer de volgende voordelen:

 • Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
 • Een salaris overeenkomstig de overheidsbarema's – niveau A101
 • 35 dagen verlof per jaar + de week tussen Kerst en Nieuwjaar
 • Maaltijdcheques van € 8/dag
 • De mogelijkheid om een gratis hospitalisatieverzekering af te sluiten voor uzelf (en betalend maar tegen voordelig tarief voor gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen)
 • 100% terugbetaling van abonnementen voor openbaar vervoer (MIVB, TEC, De Lijn en NMBS)
 • Terugbetaling van een Villo-abonnement op aanvraag (deelfiets)
 • De mogelijkheid om een tweetaligheidstoelage te ontvangen (SELOR-certificaat)
 • De mogelijkheid om een fietsvergoeding te ontvangen
 • Tal van opleidingsmogelijkheden (te volgen tijdens de werkuren)
 • Toegang tot de sportzaal van de Haven
 • Verscheidene sociale voordelen

Wilt u een verschil maken?

Wacht geen seconde langer en stuur uw sollicitatie, samen met uw motivatiebrief en CV met vermelding van het aanwervingskanaal en een kopie van uw diploma en/of gelijkwaardigheidsattest vóór 1 december 2023 per e-mail naar jobs@port.brussels.

Alleen volledige (motivatiebrief, CV, kopie van het vereiste diploma en/of gelijkwaardigheidsattest en een recent uittreksel uit het strafregister) kandidaturen worden in aanmerking genomen.

Bij de Haven van Brussel garanderen wij een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties.

Wij verbinden ons ertoe gelijke kansen en diversiteit te bevorderen, ook bij de aanwervingen.

Gepubliceerd op 10/11/23