Jobaanbieding: Matroos (V/M/X)

In het kader van een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur, is de Haven van Brussel op zoek naar een:

Polyvalente matroos (V/M/X)

 

Als u zich hiervoor engageert, werkt u voor een werkgever die uw vaardigheden en deskundigheid volledig tot hun recht laat komen en die u helpt deze elke dag verder te ontwikkelen. Wij zijn overtuigd van uw talent en zullen ons uiterste best doen om u een plaats te bieden waar u een evenwicht kunt vinden tussen uw professionele ambities en uw privéleven.

Een job die u in het hart van de actie plaatst, dat is werken voor de Haven van Brussel!

 

Verantwoordelijkheden inherent aan de functie:

 

De matroos maakt deel uit van de afdeling Scheepvaart van de Kapiteinsdienst. Zij/hij zal de verantwoordelijke van het scheepvaartpersoneel op een efficiënte manier bijstaan in alle aangelegenheden betreffende de vloot van de Haven van Brussel. Zij/hij kan punctueel, of zelfs regelmatig, worden ingezet op de kunstwerken, afhankelijk van de behoeften van deze dienst.

Zij/hij zal voornamelijk op de schoonmaakboten werken en instaan voor de bediening van de verschillende kunstwerken (brug en sluizen), de controle van de waterstanden en het beheer van het containerpark.

Zij/hij assisteert de verantwoordelijke van de afdeling Scheepvaart bij noodinterventies of havenbezoeken met de boot.

Zij/hij zal ook worden ingeschakeld voor kleine onderhouds- en/of renovatiewerkzaamheden (schilderen, schoonmaken, enz.) op de Kapiteinsdienst, de sites van de kunstwerken en op alle andere eigendommen van het havendomein.

Zij/hij kan worden gevraagd om onregelmatige uren, of nachtwerk, op zaterdagen, zondagen en op feestdagen, te verrichten wanneer zij/hij wordt ingezet op de kunstwerken of tijdens andere activiteiten waarbij het scheepvaartteam betrokken is.

Zij/hij staat onder de rechtstreekse bevoegdheid van de verantwoordelijke van de afdeling Scheepvaart van de Kapiteinsdienst.

Zij/hij draagt het uniform voor agenten der waterwegen.

 

Uw voornaamste activiteiten als matroos binnen het scheepvaartteam zijn:

 

 • Patrouilleren op de waterweg
 • Zorgen voor het goede onderhoud van het drijvende materiaal
 • Regelmatig schoonmaken van het kanaal met de juiste boten
 • Drinkwater voorzien voor cruise- en excursieschepen en zorgen voor het afvalbeheer voor deze schepen
 • Assistentie verlenen aan de veiligheidsdiensten (brandweer, politie, civiele bescherming) bij interventies op de waterweg
 • Toezicht houden op de veiligheid bij evenementen en festiviteiten op het water
 • U krijgt een opleiding aangeboden voor het behalen van een beperkt rijbewijs
 • De verplichtingen van de werknemers inzake welzijn op het werk naleven

Wanneer u op de kunstwerken werkt, bent u verantwoordelijk voor de volgende taken:

 

 • Bedienen van de kunstwerken (sluizen of bruggen)
 • Bijhouden van het sluisregister (openings- en sluitingstijden van de sluisdeuren, scheepsgegevens, waterstanden)
 • Het computerprogramma gebruiken om scheepsgegevens (lading, tonnage, oorsprong, bestemming, enz.) te coderen
 • Het waterpeil controleren en beheren
 • De besturingscabine en aanhorigheden onderhouden
 • De marifoon en de programma’s voor het opvolgen van de vaartuigen gebruiken

Waarom is deze job op uw naam geschreven? U beschikt over:

 

 • Er is geen enkel diploma vereist (niveau D)
 • U zult het VHF-certificaat kunnen behalen
 • U kunt zwemmen (een door ADEPS of BLOSO erkend zwembrevet 50 meter)
 • Als u beschikt over een vaarvergunning, is dat een troef
 • U hebt een scherp gevoel voor detail en weet uw prioriteiten te beheren
 • U kunt goed omgaan met stress
 • U kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken
 • U kunt zich duidelijk uitdrukken aan de telefoon of via de mobiele radiotelefoon
 • U kunt omgaan met een cellulaire telefoon en walkietalkie, en computertoepassingen (Outlook, Word)
 • U bent bereid om de opstelling en bijzonderheden van het havendomein onder de knie te krijgen en kunt duidelijke informatie verstrekken aan de gebruikers of bezoekers van de haven en het kanaal
 • U hebt zin voor veiligheid en u respecteert de voorschriften en regels en de hiërarchische niveaus
 • U geeft blijk van integriteit
 • Als u kennis hebt van het Nederlands, is dat een echte troef
 • U hebt goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden
 • U belichaamt de waarden van de Haven

Naast een interessante job in een kwaliteitsvolle werkomgeving, bieden wij u onder meer de volgende voordelen:

 

 • Een contract van bepaalde duur voor 2 jaar met een optie op onbepaald na gunstige evaluatie
 • Een salaris overeenkomstig de overheidsbarema's – niveau D101
 • Terbeschikkingstelling van werkkledij
 • 35 dagen verlof per jaar
 • Maaltijdcheques van 8 euro per werkdag
 • Mogelijkheid om een gratis hospitalisatieverzekering af te sluiten voor de werknemer (en betalend maar voordelig tarief voor gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen)
 • Abonnementen voor het openbaar vervoer worden 100% terugbetaald (MIVB, TEC, De Lijn en NMBS)
 • Terugbetaling Villo-abonnement op aanvraag
 • Mogelijkheid om een tweetaligheidspremie (Selor-certificaat) te verwerven
 • Mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
 • Uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • Allerlei sociale voordelen

Wilt u een verschil maken?

Wacht dan geen seconde langer en stuur uw sollicitatie, samen met uw motivatiebrief waarin u het aanwervingskanaal vermeldt + cv vóór 1 mei 2022 per e-mail naar: jobs@port.brussels

 

Alleen volledige kandidaturen worden in aanmerking genomen.

Bij de Haven van Brussel garanderen wij een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties.

Wij verbinden ons ertoe gelijke kansen en diversiteit te bevorderen, ook bij de aanwervingen.

In de huidige context worden de aanwervingen op de Haven van Brussel voorgezet met respect voor de geldende gezondheidsmaatregelen.

 

 

Gepubliceerd op 06/04/22