Organisatie

Als instelling van openbaar nut met rechtspersoonlijkheid telt de Haven van Brussel vier groepen openbare aandeelhouders, waarvan de aandelen als volgt verdeeld zijn:

  • Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met 58,05% van het kapitaal;
  • Stad Brussel, met 33,40% van het kapitaal;
  • De 8 Brusselse gemeenten, die aandeelhouders waren van het vroegere Zeekanaal (Sint-Jans-Molenbeek, Schaarbeek, Sint-Gillis, Anderlecht, Sint-Joost-ten-Node, Elsene, Koekelberg en Etterbeek), met samen 4,88% van het kapitaal;
  • Brussel-Infrastructuren-Financiën nv, dochteronderneming van de Gewestelijke Brusselse Investeringsmaatschappij, met 3,67% van het kapitaal
organisation

Raad van bestuur

Yassine AKKI
Voorzitter
Anthony BAERT
Ondervoorzittter

Bestuurders

Rachid BEN SALAH
Marie-Carmen BEX
Franc BOGOVIC
Catherine de BUCK van OVERSTRAETEN
Olivier CLABOTS
Alexandre DERMINE
Laurent GABELE
Blaise GODEFROID
Shanti INGELS
Leila KABACHI
Karima LAOUAJI

Florianne de MAHIEU
Paul PALSTERMAN
Döne SONMEZ
Raphaël VAN HUYCK
Olivier VERSTRAETEN
Donatienne WAHL

Tom ZOETE

Commissarissen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering

Lise NAKHLÉ
Lander PICCART

Algemene directie

Philippe Matthis
Directeur-generaal a.i.
Rainier Reekmans
Adjunct-directeur-generaal a.i.

Dienst Ondersteuning en Kapiteinsdienst

Caroline Hermanus
Directrice-diensthoofd

Aanwervingen, opleidingen en ontwikkeling van de competenties
Administratief en sociaal beheer
Onthaal
Begroting
Algemene, budgettaire en analytische boekhouding
Financiën
Kapiteinsdienst
Verzekeringen
Geschillen en juridische adviezen
Overheidsopdrachten

Dienst Ontwikkeling en Infrastructuur

Rainier Reekmans
Directeur-diensthoofd

Concessies en verhuur van terreinen, kantoren en opslagplaatsen
Herverkaveling en uitbreidingen van het havendomein
Vergunningen
Beheer contracten 
Strategie 
Technische directie

Technische directie

Laurent Mampaey
Directeur

Studies en werken waterweg
Onderhoud en aanleg gebouwen
Onderhoud en werken kanaal
Elektromechanica
Leefmilieu

Kapiteinsdienst

Philippe Herman
Havenkapitein

Scheepvaart
Havenbeveiliging
Kunstwerken
Inning