Strategie

Masterplan 2040

Op naar 2040, naar een duurzame, circulaire economie! De Haven van Brussel schreef een nieuw, ambitieus masterplan voor een duurzame economische en ecologische transitie, die de banden tussen de Brusselaars zal versterken.

Dankzij logistieke oplossingen en een betere integratie van de waterwegen in het Brusselse landschap is het kanaal nu een zone voor economische ontwikkeling, maar ook een gezellige plek waar je heerlijk kunt ontspannen aan het water, midden in de stad! 

Group

Deze globale strategische visie vertaalt zich in concrete projecten in verschillende zones van de Haven van Brussel. 

  • Groei van transport over water en in het bijzonder containers, en digitalisering 
  • Milieu- en energietransitie 
  • Optimalisatie van de logistiek in de bouwsector en de gebouwen en hergebruik van materialen 
  • Duurzame stadslogistiek 
  • Circulaire economie 
  • Stadsintegratie

Op langere termijn zullen nog meer projecten opgenomen worden. 

De volledige versie van het masterplan is te vinden op : 

Beheerscontract 2021-2025

De ondertekening van een nieuw beheerscontract in januari 2021 garandeert de financiering van de Haven van Brussel ter waarde van € 93,5 miljoen tot 2025. 

Als hoofdrolspeler in de economische en ecologische transitie schaart de Haven van Brussel zich achter de prioritaire doelstellingen van de Brusselse regering: stadsmobiliteit, transitie naar een meer circulaire, groenere en duurzamere economie. 

Group

Kanaalplan

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest staat voor heel wat uitdagingen en komt met een kanaalplan om de economische activiteit en het welzijn van de bewoners te versterken.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest staat voor een aantal demografische, economische, sociale, territoriale en milieu-uitdagingen … waardoor het zijn grondgebied moet heruitwerken. 

Doel: woningen bouwen, de openbare ruimte opwaarderen en inzetten op een sociale en economische mix aan beide kanten van het kanaal. Deze uitdagingen zijn het grootst in de kanaalzone.

Het kanaalplan komt uit de koker van Alexandre Chemetoff en vertrekt vanuit drie uitdagingen: de demografische boom, de ontwikkeling van een productieve stadseconomie en de kwalitatieve versterking van de openbare ruimte voor een betere sociale cohesie en sterkere banden tussen de wijken.

a propos
Group

De Haven van Brussel is een van de hoofdrolspelers in de uitwerking van het kanaalplan, omdat het hele havendomein binnen de perimeter ligt. Een plan dat harmonieus samengaan van de economische functies van de haven (van vitaal belang voor Brussel) en de noden die naar voren kwamen na de studie van het kanaalplan, mogelijk moet maken. 

Het kanaalplan kwam uit op een potentieel van 25.000 woningen en 7500 jobs, meer dan 200 ha openbare ruimte zou opnieuw aangelegd kunnen worden. 9 van de 12 pilootprojecten slaan op de Haven van Brussel.