Onze partners

Gewestelijke partners

De transport- en logistiekproblematiek gaat veel verder dan de grenzen van het gewest. De centrale ligging van Brussel aan het kanaal Antwerpen-Brussel-Charleroi maakt dat samenwerking met de andere gewesten nodig is om de modale omslag naar watertransport aan te moedigen.

Op een ander niveau is in 2010 een versterkt samenwerkingsverband ondertekend tussen de havens van Brussel en Antwerpen om met name het containertransport via de waterweg tussen de twee havens te maximaliseren.

Group

Europese partners

Europese projecten voor een vlotter goederentransport

Hoe kunnen kmo’s en grote bedrijven hun goederen nog vlot en kostenefficiënt tijdig op hun bestemming in Brussel krijgen? Door gebruik te maken van de mogelijkheden die de waterweg en het multimodaal vervoer bieden. Om de efficiëntie ervan nog te verhogen, participeert de Haven van Brussel in een aantal Europese projecten.

 

1. Smart Track 4 Waterway (ST4W) - Interreg North West Europe

Het ST4W-project beoogt een verschuiving van het transport van gepalletiseerde vracht van de weg naar de binnenvaart, ook voor kleinere verzendingen door kmo’s.

Om de verschuiving aan te moedigen, werd een track & trace-systeem ontwikkeld. Het biedt verladers op een eenvoudige en goedkope manier digitaal toegang tot beveiligde realtime-informatie over hun vracht en kan gezien worden als een aanvulling op de River Information Services (RIS).

De Haven van Brussel neemt al sinds 2017 deel aan het project. Daarbij wordt het track & trace-systeem in samenwerking met het logistiek bedrijf Shipit en gipsproducent Knauf getest op de route Engis – Brussel. Sinds begin 2020 is de tool getest op 14 vaarten inclusief op het traject van de laatste kilometers per vrachtwagen.

Het project zou aanvankelijk tot eind 2020 lopen, maar werd verlengd tot 31 december 2022. Hierdoor kunnen extra activiteiten worden uitgevoerd om de impact ervan te kunnen maximaliseren.

Het globaal budget voor het project bedraagt  3,8 miljoen euro, het budget van de Haven 291.488,64 euro. Voor de verlenging werd het budget opgetrokken met 1,8 miljoen euro. Het budget van de Haven steeg met 50.000 euro. Hiervan wordt 60% gefinancierd door het Interreg North West Europe programma. 

Partners in het project zijn Multitel ASBL (projectleider), CRITT T&L, Logistics in Wallonia, Technische Universiteit Eindhoven, Cranfield University, Stichting Bureau Telematica Binnenvaart, Institut du Droit International des Transport, Stichting Projecten Binnenvaart, Port Autonome du Centre et de l’Ouest en de Haven van Brussel.

Meer info : https://www.nweurope.eu/projects/project-search/st4w-smart-tracking-data-network-for-shipment-by-inland-waterway/

2. CONNECTing North Sea Region’s TEN-T nodes – Interreg North Sea Region

Het project North Sea Connect beoogt het stimuleren van het intermodaal transport in de regio rond de Noordzee door het verhogen van de efficiëntie ervan. Dat kan zowel door gebruik te maken van IT-tools als door het ontwikkelen van aangepaste strategieën en innovatieve concepten.

De Haven van Brussel neemt deel aan dit project met de consolidatie van bouwmaterialen. Dit startte in juli 2018 met de komst van Shipit aan het Vergotedok (BCCC). Nu wordt de uitbreiding ervan naar hetzuidelijk gelegen Biestebroekdok (BCCC) getest. Daartoe wordt onder meer een haalbaarheidsstudie opgemaakt. Er wordt ook bekeken hoe de wetgeving kan worden aangepast om het gebruik van een CCC in Brussel te vergroten. Ook wordt een pendeldienst tussen BCCC Noord en BCCC Zuid getest en wordt er een businessmodel voor ontwikkeld. Daarnaast moest een kade aangepast worden.

Dit project loopt nog tot maart 2023.

Het globale budget voor dit project bedraagt 3,5 miljoen euro, dat van de Haven 459.698 euro. Hiervan wordt 50% gefinancierd door het Interreg North Sea Region programma.

Partners in het project zijn Hafen Hamburg Marketing (projectdrager), Haven van Oostende, Haven van Hamburg, Technische Universiteit Delft, Canal & River Trust, Haven van Brussel, Development Council of Southern Denmark, South East of Scotland Transport Partnership, Niedersachsen Ports, Ministry of Economic Affairs, Labour and Ports, Free Hanseatic City of Bremen, University of Plymouth en VIVES.

Meer info: https://northsearegion.eu/north-sea-connect/

3. Innovation driven Collaborative European Inland Waterways Transport Network (IW-NET) – Horizon2020

Het project beoogt het ondersteunen van de strategische doelstellingen van de Europese Commissie voor de binnenvaart door het ontwikkelen van aangepaste infrastructuur en die op te nemen in het trans-Europees Transportnetwerk (TEN-T).  Voorts moet het transport over water beter worden geïntegreerd in het multimodale transport. Een verdere digitalisering kan daarbij helpen. Het uiteindelijke doel is het aandeel van de binnenvaart in de modal split verhogen met meer dan 10%.

De Haven van Brussel neemt deel aan het project met een vervolg op de ontwikkeling van de track & trace-tools voor het ST4W-project. Het wordt gericht op de uitbouw van een logistiek centrum in Biestebroek en de multimodale last-mile-levering van palletten in de hoofdstad. Hierbij wordt gedacht aan ecovriendelijk transport zoals bijvoorbeeld Urbike, waardoor de stedelijke distributie kan worden verduurzaamd en geoptimaliseerd.

Het globale budget voor het project bedraagt 8,3 miljoen euro, het budget van de Haven 280.000 euro. Dit wordt volledig gefinancierd door het Horizon2020 prgramma.

Het project ging medio 2020 van start en loopt tot medio 2023. 

Partners in het project zijn Institut fur Seeverkehrswirtschaft und logistik (projectdrager), Inlecom, Blue Line Logistics, Bundesverband Offentlicher Binnenhafen, Institute of communication and computer systems, Multitel, Ports de Lille, Port de Charleroi, Instituto Technologico de Aragon, IXT Platform, Austrian Institute of Technology, SKILLZ, Transport Trade Services, NAVROM Shipyard, VLTN, Universite Polytechnique Hauts De France, New Generation Sensors, Bundesministerium fur verkehr und digitale infrastruktur, Nothegger Transport Logistik, Deutsches Zentrum Fur Luft, Alberding, Konnecta, Smart Freight Centre, Shipping Factory, KU Leuven, Urban Waterway Logistics, Bremenports, Haven van Brussel, Kanzlei Anzböck, IT-Optics en Wayz BV.

Meer info: https://www.inlandwaterwaytransport.eu/iw-net-project/

4. DIGIWAVE – Connecting Europe Facility Transport

Beleidsplannen op Europees, Belgisch en regionaal (Vlaanderen, Brussel, Wallonië) niveau hebben de ambitie om het transportnetwerk te optimaliseren, om zo de economische groei te stimuleren, de klimaatbestendigheid te verbeteren en de leefbaarheid van de samenleving te vergroten. Het verbeteren van logistiek, mobiliteit en transport zijn daarbij een belangrijke stap. De Vlaamse Waterweg (projectcoördinator) en de Haven van Brussel willen bijdragen aan dit beleid om via slim, synchromodaal en geautomatiseerd vervoer de binnenvaart als klimaatneutrale, veerkrachtige en volwaardige transportmodus te realiseren. Het project heeft als doel het verkeers- en vervoersmanagement te optimaliseren met het oog op een maximale integratie van een geautomatiseerde binnenvaart in een synchromodale transportketen. Dit door een doorgedreven samenwerking en afspraken met stakeholders (wereldwijd) en het uitbouwen naar een veerkrachtige en betrouwbare infostructuur (diensten). DigiWave is een verzameling van projecten op het gebied van digitalisering voor de binnenvaart in België, met aandacht voor andere transportmodi.

Het globaal budget voor het project bedraagt 2.422.111,50 euro, het budget van de Haven is 284.000 euro. Hiervan wordt 50% gefinancierd door het Connecting Europe Facility Transport programma.

5. RED II Ports: Renewable Energy Development and Intelligent Implementation in PORTS

Dit project beoogt een antwoord te geven op de vraag: “welke energiesystemen moeten havens aantrekken om relevant en concurrerend te blijven in een Europees en wereldwijd logistiek kader?Het voorstel van de Europese Commissie om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met minstens 55% te verminderen, zet Europa op een verantwoordelijke weg om tegen 2050 klimaatneutraal te worden. Om deze doelstelling te ondersteunen, zullen de havens en kennispartners van dit consortiuim nieuwe oplossingen zoeken en toepassen die een bijdrage leveren tot de lokale economie en hun concurrentievermogen versterken.

RED II PORTS wil nieuwe toepassingen van intelligente energiesystemen identificeren in:

•          havengebieden

•          walstroom en

•          energievoorziening voor scheepsaandrijving

Afhankelijk van de plaatselijke situatie waarin de haven opereert, kunnen verschillende energiesystemen relevant zijn om de groene transitie van havens te bevorderen. De Haven van Brussel zal de pilot “Green transition in Brussels” uitvoeren. Dit bestaat uit 2 onderdelen: implementatie van walstroomfaciliteiten in de Haven van Brussel; Ontwikkeling van hydro-elektrische stroomopwekkingscapaciteit door middel van waterkrachtturbines. Het globaal budget voor het project bedraagt  6.871.620 euro, het budget van de Haven 573.000 euro. Hiervan wordt 60% gefinancierd door het Interreg North Sea Region programma.Partners in het project zijn: Haven van Skagen, Niedersachsen Ports, Korsor Havn, Haven van Brussel, Haven van Moss, Port of Zwolle, Multimodal Container Services, Conseil régional de Bretagne, Hafen Hamburg Marketing, Vives, NICE, Bretagne Développement Innovation, Maritime Equity Partners, Laumé Climate Consulting en Port of Trelleborg.

https://www.interregnorthsea.eu/redii-ports

Andere projecten

Het gewest en de haven werken samen aan een versterking van de rol van de Haven van Brussel als knooppunt tussen de multimodale Europese RTE-T-netwerken.

In dat opzicht speelt de haven een doorslaggevende rol in het project voor transnationale samenwerking ‘Connecting Citizen Ports 21 (CCP21)’, met de havens van Rijsel, Parijs, Luik, Utrecht, de haven van Zwitserland en Rheinports Basel-Mulhouse-Weil.

partenaires
Group

Internationale partners

De Europese en internationale integratie van de haven steunt op de actieve rol die ze speelt binnen sectorverenigingen als de EFIP (Europese Federatie van Binnenhavens), de AIVP (International Association Cities and Ports), de PIANC (Permanent International Association of Navigation Congresses), enzovoort, en door lokale acties, zoals de deelname aan internationale evenementen of samenwerkingsakkoorden.

Group