Verkeer via de waterweg

Een nieuw recordjaar voor de Brusselse haventrafiek

Met 6,6 miljoen ton verhandeld in 2020 liet de Haven van Brussel een nieuw absoluut record optekenen op het vlak van eigen trafiek. Sinds de oprichting in 1993 noteerde de Brusselse haventrafiek een stijging van 50%, goed voor een besparing van 96.000 ton C02 per jaar en elke dag 2000 vrachtwagens minder op onze wegen. 

sable

Globale trafiek (in duizenden ton)

  2020 2019 Evolutie 2020-2019 1993 Evolutie 2019-1993
Eigen trafiek Brussel 4 945 5 222 -5,3% 3 497 49,3%
Transit 1 704 1 404 21,4% 1 593 -11,9%
Totaal 6 649 6 625 0,.% 5 90 30,2%

 

Evolutie per productcategorie (in duizenden ton)

  2020 2019 Evolutie
2020 2019
Bouwmaterialen 3 080 3 251 -5%
Olieproducten 1 036 1 123 -8%
Allerlei (waarvan containers) 451 472 -4%
Landbouwproducten 190 189 0,5%
Ertsen & schroot 85 85 0%
Voedingsmiddelen 74 62 19,4%
Metaalproducten 7 12 -41,7%
Chemische producten 22 28 -21%
Eigen trafiek 4 945 5 222 -5,3%

 

Bouwmaterialen op zich maken meer dan 60% uit van het havenverkeer via het water in Brussel. Hoewel ze achteruitgaan, bekleden de petroleumproducten een tweede plaats op het podium, de derde plaats is voor containers.

De significante stijging die we ook zien bij het transport van palletten en containers via het water slaat op goederen met een hoge toegevoegde waarde en is dus uitstekend nieuws voor de Brusselse economie.

Containertrafiek

  2020 2019 Evolutie
2020-2019
In duizenden bruto ton
(gewicht van de lading en de container)
439 442 -1%
In TEU
(twenty foot
equivalent unit)
(standaard containermaat)
42 452 44 519 -5%
In ITU (intermodal transport unity)
(aantal vervoerde eenheden)
29 110 30 987 -6%

 

Met een verkeer van meer dan 60% is Nederland de grootste handelspartner van de Haven van Brussel.

Ook het vervoer van passagiers is aan een spectaculaire opmars bezig! Meer dan 60.000 mensen namen in 2019 de Brusselse waterweg.

Deze ontwikkeling van trafiek via het water draagt op beslissende wijze bij aan de acties die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest onderneemt ten voordele van het milieu en in de strijd tegen de klimaatopwarming.

De haven is een echte hefboom voor een groenere economie en meer dan ooit een tool voor economische transitie en de ontwikkeling van een circulaire economie, toch de toekomst van de economie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.