1e semester 2017: sterke stijging van het goederentransport via de waterweg in de haven van Brussel

1er semestre 2017, importante progression du transport de marchandises par la voie d’eau au port de Bruxelles

Op vrijdag 25 augustus 2017 publiceerden we de trafiekcijfers voor het eerste semester 2017. Dat wordt gekenmerkt door een sterke stijging van de globale trafiek (van bijna 10%).

Globale trafiek

(in duizenden ton)

6 maanden 2017

6 maanden 2016

Stijging

Eigen trafiek

2.265

2.130

+6,3%

Transit

1.113

950

+17,2%

Totaal

3.378

3.080

+9,7%

Zowel de eigen - als de transittrafiek nemen toe, met een duidelijke heropleving van de transittrafiek, die de laatste jaren sterk afgenomen was. Die heropleving kan verklaard worden doordat er geen noemenswaardige scheepvaartonderbrekingen waren op de as Antwerpen-Brussel-Charleroi. Ook het herstel van de stromen bestemd voor hoogovens en het transport van grond hebben ermee te maken.

Eigen trafiek: bouwmaterialen nog steeds op kop, sterke stijging van het containertransport

Eigen trafiek per productcategorie

6 maanden

(in duizenden ton)

 

2017

2016

 D 17-16

 

       

Bouwmaterialen

1.254

1.183

+6%

Olieproducten

 

575

619

-7%

Allerlei (waarvan containers)

 

196

140

+40%

Landbouwproducten

 

129

105

+23%

Ertsen & schroot

 

62

42

+48%

Voedingsmiddelen

 

39

31

+26%

Metaalproducten

5

10

-50%

Chemische producten

 

5

0

 

Eigen trafiek

 

2.265

2.130

+6,3%

Het aandeel van de bouwmaterialen neemt verder toe en belandt op een comfortabele eerste plaats in de lijst van getransporteerde productcategorieën via de waterweg. Met een stijging van 40% neemt het containertransport zeer duidelijk de derde plaats in in Brussel.

Merk op dat de categorie ‘bouwmaterialen’ ook werfgrond omvat. Die wordt steeds vaker afgevoerd via de waterweg dankzij de inspanningen van de Haven van Brussel, in samenwerking met de verschillende bevoegde autoriteiten en privé-ondernemers.

Ook de containerbehandeling blijft vooruitgang boeken. Met een stijging van 40% in het eerste semester belanden we in 2017 op een nieuw absoluut record, na het record van 2016. Bovendien breidt de operator van de containerterminal zijn activiteiten uit met nieuwe trafiektypes en klanten. Zo werd er deze zomer een nieuwe stroom opgestart voor fruittransport in koelcontainers tussen Antwerpen en Brussel, met de vroegmarkt als bestemming. 

Nieuwe trafieken, niet enkel containers

De toename van de havenactiviteit in het eerste semester getuigt van de dynamiek van de bedrijven die gevestigd zijn onze haven. Ook is ze het gevolg van het beleid dat we als haven voeren om onze activiteiten te diversifiëren en nieuwe trafieksoorten te promoten. Zo werden  de eerste weken meerdere nieuwe stromen aangevat: de levering van paletten met betonblokken in het Biestebroekdok (Anderlecht) aan een naburige werf, het uitzonderlijk vervoer via de waterweg van de loopbrug van de Brussels Cruise Terminal (voorhaven) en de levering van fruit vanuit Antwerpen naar de containerterminal (voorhaven).

De minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Rudi Vervoort verklaarde het volgende over de resultaten: “Ik ben blij met de positieve evolutie van de resultaten van deze eerste jaarhelft. Men doet er alles aan om op dit elan verder te gaan en het kanaal te gebruiken als reële schakel in de mobiliteit in Brussel.”

Gepubliceerd op 25/08/17