Algen - Analyseresultaten

Door de hittegolf in juli en de kalmere zomerperiode met minder scheepvaartverkeer, heeft er zich een groen-blauwe laag drijvende algen gevormd op het wateroppervlak van het kanaal in Brussel.

Daarom heeft de Haven van Brussel op verschillende plaatsen waterstalen laten afnemen. De analyseresultaten zijn nu bekend en tonen aan dat de waterkwaliteit hoog genoeg is om geen gevaar te vormen voor de gezondheid van mens en dier.

Uit de analyses blijkt dat er wel blauwalgen aanwezig zijn in het kanaalwater, maar dat het concentratieniveau ver onder de gezondheidsgrens zit. Dat betekent dat de aanwezigheid van de algen geen reëel gevaar inhoudt. Bovendien werden de stalen enkele dagen geleden al genomen, toen het nog warmer was. Door de frissere temperaturen van de voorbije dagen is de groen-blauwe laag op het wateroppervlak al beginnen wegtrekken.

De Haven van Brussel herhaalt wel dat zwemmen in het kanaal gedurende heel het jaar verboden is.

Gepubliceerd op 02/08/19