De eerste Business Club was een succes…

...met meer dan 40 deelnemende klanten
Succès pour le lancement du Business Club…

Op 24 januari 2017 vond de eerste vergadering plaats van de Business Club. Het was de gelegenheid voor alle leden van het management om zich aan u voor te stellen, en kort aan alle deelnemers uit te leggen welke functie ze bekleden binnen de organisatie van de Haven van Brussel. Deze eerste ontmoeting had tot doel om u, onze klanten, de verschillende partners beter te leren kennen en een eerste contact te leggen om de relaties te versterken. Als de slogan van de Haven ‘haven en stad, een geheel’ is, zou de slogan van de Business Club immers best kunnen zijn ‘de haven en haar klanten, een geheel’!

De toekomst van de Brusselse haven staat dan wel niet ter discussie, maar om de ontwikkelingsdoelstellingen te kunnen verwezenlijken, is een nauwere samenwerking tussen u en ons wel nodig. Zo moeten de onderwerpen van de Business Club, die 3 tot 4 keer per jaar gehouden zal worden, vooral betrekking hebben op de ontwikkeling van havenactiviteiten. Er zijn de algemene thema’s zoals het Kanaalplan, de CO2-balans van de Haven, het Gewestelijk plan voor duurzame ontwikkeling (GPDO), enz., maar ook meer specifieke thema’s zoals projecten voor stedelijke overslagcentra (SOC) en stedelijke distributiecentra (SDC), de Ro-Ro-terminal en de circulaire economie. Indien nodig zullen ook externe sprekers uitgenodigd worden. 

Verder hopen we dat jullie, onze klanten, onderwerpen voor bijeenkomsten zullen voorstellen. Dat kan op volgend e-mailadres: businessclub@port.brussels

*/

Deel ons dus zeker uw opmerkingen, ideeën en suggesties mee. Wij stellen alles in het werk opdat de Business Club een plek wordt voor constructieve uitwisselingen waar iedereen baat bij heeft!

*/

Gepubliceerd op 07/02/17