De Haven van Brussel laat haar derde schoonmaakboot te water

Die boot werd de Damona gedoopt en is de eerste elektrische en uitstootvrije boot die door de Haven van Brussel is aangekocht. De Damona is de nieuwste aanwinst, naast de Castor (2006) en de Botia (2019), de andere twee schoonmaakboten die sinds enkele jaren actief zijn in de Haven.

Ze werd op 2 juni te water gelaten door de Haven van Brussel, in aanwezigheid van de Brusselse minister Alain Maron, bevoegd voor het leefmilieu en de Haven van Brussel, Yassine Akki, voorziter, en de algemene directie van de Haven van Brussel.

De naam Damona werd gekozen door de teams van de kapiteinsdienst van de Haven van Brussel, die de boot dagelijks zullen gebruiken, als eerbetoon aan de Gallische godin van de bronnen en rivieren.

Ze werd gebouwd door het Britse bedrijf “Water Witch Ltd. “ uit Liverpool, na een aanbesteding die de Haven van Brussel in 2021 heeft uitgeschreven. De Damona heeft 79.927 euro gekost.

Deze nieuwe boot versterkt de materiële middelen die de Haven van Brussel inzet om de 80 ha wateroppervlakte die het 14 km lange kanaal in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beslaat, schoner te maken.

Momenteel varen de schoonmaakboten bijna elke dag uit, afhankelijk van het beschikbare personeel, behalve wanneer de weersomstandigheden dit niet toelaten. Wij geven ook mee dat de Haven bezig is de aanwervingsprocedure van twee matrozen af te ronden. Die zullen binnenkort het team versterken, waardoor er dus vaker zal kunnen worden uitgevaren. Elk jaar wordt op deze manier tussen 200 en 250 m3 afval ingezameld (wat apart wordt ingezameld niet meegerekend: matrassen, fietsen die op de oevers worden achtergelaten nadat ze met een magneet zijn opgevist, enz.)

De teams van de kapiteinsdienst onderhouden ook regelmatig de oevers en kademuren met hogedrukreinigers. Zo is de hele kademuur langs het Koninklijk Domein in 2018 en 2019 opgeknapt.

Er worden ook bijzondere inspanningen geleverd voor de binnenschippers, die over een specifiek afvalpark beschikken aan de sluis van Molenbeek. Daar kunnen binnenschippers papier en karton, PMD, glas en niet-recycleerbaar restafval deponeren. In de nabije toekomst zal een ophaaldienst voor olie- en vethoudend afval en klein gevaarlijk afval worden aangeboden. Er is ook een gemeenschappelijke dienst tussen de Haven van Brussel en De Vlaamse Waterweg voor de inzameling van motorolie en ruimwater.

Ter gelegenheid van de tewaterlating van de Damona heeft de Haven van Brussel ook de bouw van een reinigingscentrum “Zuidhaven” aan de sluis van Anderlecht aangekondigd Een van de drie schoonmaakboten zal daar permanent worden gestationeerd. Deze investering betekent ook een aanzienlijke tijdwinst aangezien de schoonmaakboten niet langer van de voorhaven zullen moeten komen om schoonmaakopdrachten in het zuiden van het gewest uit te voeren. Hierdoor zal er, ook in het zuiden, vaker schoongemaakt kunnen worden.

De Haven van Brussel heeft de voorbije jaren de bewustmakingscampagne “gooi me niet weg, ik kan niet zwemmen” gevoerd om het publiek verantwoordelijk te maken voor de openbare netheid op en rond het kanaal.

Alain MARON, Brussels minister van Leefmilieu: “Netheid is een gemeenschappelijk goed. Ze is onontbeerlijk voor onze levenskwaliteit en de kwaliteit van ons leefmilieu. Aangezien het kanaal het laagste punt in onze Gewest is en daarnaast ook een enorm stormbekken, vangt het veel van het afval op dat door het stadsleven wordt veroorzaakt. Dat afval moet dan ook regelmatig worden ingezameld om te voorkomen dat het in de zee terechtkomt. Tegelijkertijd wil ik voortijdig handelen, samen met iedereen die betrokken is bij de openbare netheid, om te voorkomen dat afval op de grond of in het kanaal terechtkomt. Dat is het doel van de eerste gewestelijke strategie voor stedelijke netheid, waaraan wij momenteel samenwerken met de gemeenten en alle betrokken actoren om vervuiling doeltreffend te bestrijden door alle aspecten ervan aan te pakken: afvalvermindering, bewustmaking, bestraffing, aangepaste stadsplanning, enz"

Gepubliceerd op 01/06/22