Duidelijke toename van de trafieken in het 1e semester 2018

Nette hausse des trafics au 1er semestre 2018

De goederentrafieken in de haven van Brussel gaan verder op het positieve elan van 2017

De globale trafiek telt in totaal meer dan 3,8 miljoen ton. Dat betekent dat de globale trafiek in het eerste semester 2018 toegenomen is met 13,1% ten opzichte van het eerste semester vorig jaar.

De toename van de eigen trafiek zit daar voor veel tussen (+16,4%), met 2,6 miljoen ton getransporteerde goederen. Daarmee bevindt de eigen trafiek zich weer op het niveau van voor de crisis uit 2008. Meer nog, ze overschrijdt zelfs lichtjes het beste resultaat dat ooit geboekt werd in een eerste jaarhelft in 25 jaar tijd. Vooral de export heeft bijgedragen tot de positieve evolutie dit jaar.

Aangezien de as Antwerpen-Brussel-Charleroi geen grote scheepvaartonderbrekingen meer heeft gekend, heeft de transittrafiek zich ook goed herpakt in het eerste semester.

Bouwmaterialen nog steeds op kop

Qua goederencategorieën blijft hetzelfde trio aan de top staan in dezelfde volgorde als vorig jaar: bouwmaterialen (58,9%), olieproducten (23,7%) en allerlei, waaronder containers (7,7%). Daarna volgen de landbouwproducten, die afgenomen zijn met 20% ten opzichte van het eerste semester 2017. 

De toename van de bouwmaterialen – met maar liefst 347.000 t goederen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar – is vooral te wijten aan de extra uitvoer van grond in de voorhaven. Maar ook een nieuwe baggercampagne heeft de cijfers erg positief beïnvloed. De materialen zand en cement zijn samen met 23.000 t toegenomen, terwijl het grind afgenomen is (-18.000 t).

Eerste daling van de containertrafiek maar toename van het palettentransport

Voor de eerste keer sinds 2014 neemt de containertrafiek lichtjes af. Die daling stemt overeen met 4% in duizenden bruto ton ten opzichte van het zeer goede eerste semester van 2017. Toch werd er bijna 15 000 TEU getransporteerd in de eerste jaarhelft van 2018.

De palettentrafiek nam dan weer met 4% toe, met 6 144 geloste paletten in het eerste semester 2018. Het Bouwmaterialendorp dat nu operationeel is, heeft die vooruitgang mee bevorderd. Bovendien werd zand dat in bulk per boot toekwam in Brussel in zakken gedaan en op paletten via de waterweg vervoerd naar een distributeur. Een mooi voorbeeld van hoe toegevoegde waarde geproduceerd wordt in onze haven.

Wat de verdeling per haven betreft, zijn de resultaten in marktaandeel duidelijk verbeterd in de voorhaven, ten nadele van het Vergotedok. Zo is de uitvoer van grond in de voorhaven enorm toegenomen (+295 000 t), maar aan de andere kant van de haven aanzienlijk gedaald door het einde van de werf Canal Wharf (-48 000 t).

Zeer mooie resultaten dus. De Haven wil jullie bedanken, beste klanten, voor jullie dagelijkse inzet om die vooruitgang mogelijk te maken. We hopen ook dat de positief evoluerende palettentrafiek de komende jaren blijft toenemen met de opstart van nieuwe werven.

Gepubliceerd op 02/10/18