Duurzaam transport per schip is de toekomst

L'avenir est au transport durable par bateau

Vandaag, woensdag 29 november, organiseerde Knauf een persconferentie in de Haven van Brussel i.v.m. hun project voor de levering van palletten aan Brusselse bouwwerven. Een van de werven is Canal Wharf, die gelegen is vlakbij het Brusselse havendomein.

Dankzij de goede samenwerking tussen Knauf en de Haven worden er wel 4 000 palletten vervoerd via de waterweg, wat zorgt voor een aanzienlijke daling van het aantal vrachtwagens in en rond Brussel.

De Haven heeft een gedeelte van de Akenkaai ter beschikking gesteld van Knauf, om de palletten te kunnen lossen en op te slaan.  

Mohammed Jabour, voorzitter van de Haven van Brussel, licht toe: “Waterwegtransport van palletten is een nichesector, die heel recent in ontwikkeling is gekomen dankzij de pilootprojecten die de Haven en haar partners al enkele jaren uitvoeren. Die projecten hebben geleid tot de aanleg van stedelijke overslagcentra, waarop niet alleen palletten maar ook vele andere soorten goederen behandeld kunnen worden. Eén SOC is al operationeel in het Biestebroekdok in het zuiden. Binnenkort gaat er nog een ander SOC aangelegd worden in het Vergotedok, vlakbij het Biestebroekdok. Vandaag plukken we dus de vruchten van het werk dat privébedrijven en Knauf in het bijzonder, jarenlang geleverd hebben samen met de openbare instellingen: het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brussel Mobiliteit en de Haven. Bovendien zorgt het ervoor dat we onze activiteiten kunnen diversifiëren.

Gepubliceerd op 29/11/17