Een 'litter trap' in de haven van Brussel

Un 'litter trap' au port de Bruxelles

Samen met Audi Brussels en de Haven van Brussel heeft de Audi Environmental Foundation en haar projectpartner Recycled Island Foundation een speciaal ontwikkelde plasticvanger geïnstalleerd in de haven van Brussel . 

De plasticvanger is zodanig ontworpen dat afval dat met de stroming meestroomt in een gaasconstructie wordt opgevangen en vastgehouden. Zo wordt verhinderd dat plasticafval via het kanaal in de open zee terechtkomt. Naast Rotterdam en het Indonesische eiland Ambon is de Haven van Brussel nu de derde locatie voor het project 'Recycled Island'.

Het grootste deel van het in zee ronddrijvende plastic komt via rivieren in de oceanen terecht. Achteloos weggeworpen en door de wind in het water geblazen afval wordt op die manier een wereldwijd probleem. De Audi Environmental Foundation en haar projectpartner Recycled Island Foundation gaan daarom over tot de aanval: meer dan 98% van het drijfvuil bevindt zich in de eerste meter onder het wateroppervlak en het grootste deel daarvan zelfs in de bovenste halve meter. Een intern ontwikkelde plasticvanger vangt het afval op, en op geregelde tijdstippen wordt het opgehaald voor verdere verwerking en recyclage. 

Audi Brussels en de Haven hebben het projectsponsorschap overgenomen voor één van deze plasticvangers, die na een succesvolle testfase voor lange termijn werd geïnstalleerd. Het opvangbekken wordt sindsdien tweemaal per week leeggemaakt. Gemiddeld wordt één kubieke meter afval per maand ingezameld.

Om bewustwording voor de omvang van het plasticprobleem te stimuleren, hebben de partners zitbanken vervaardigd uit het verzamelde afvalmateriaal. Audi Brussels heeft een dergelijke bank tentoongesteld aan zijn fabrieksingang, om medewerkers en bezoekers voor het probleem te sensibiliseren. Maatregelen voor milieu-educatie vormen naast de plasticvanger het tweede zwaartepunt van het project.

 

Gepubliceerd op 29/03/19