Europese projecten voor een vlotter goederentransport

Hoe kunnen kmo’s en grote bedrijven hun goederen nog vlot en kostenefficiënt tijdig op hun bestemming in Brussel krijgen? Door gebruik te maken van de mogelijkheden die de waterweg en het multimodaal vervoer bieden. Om de efficiëntie ervan nog te verhogen, participeert de Haven van Brussel in een aantal Europese projecten.

1. Smart Track 4 Waterway (ST4W) -  Interreg North West Europe

Het ST4W-project beoogt een verschuiving van het transport van gepalletiseerde vracht van de weg naar de binnenvaart, ook voor kleinere verzendingen door kmo’s.

Om de verschuiving aan te moedigen, werd een track & trace-systeem ontwikkeld. Het biedt verladers op een eenvoudige en goedkope manier digitaal toegang tot beveiligde realtime-informatie over hun vracht en kan gezien worden als een aanvulling op de River Information Services (RIS).

De Haven van Brussel neemt al sinds 2017 deel aan het project. Daarbij wordt het track & trace-systeem in samenwerking met het logistiek bedrijf Shipit en gipsproducent Knauf getest op de route Engis – Brussel. Sinds begin 2020 is de tool getest op 14 vaarten inclusief op het traject van de laatste kilometers per vrachtwagen.

Het project zou aanvankelijk tot eind 2020 lopen, maar werd verlengd tot 31 december 2022. Hierdoor kunnen extra activiteiten worden uitgevoerd om de impact ervan te kunnen maximaliseren.

Het globaal budget voor het project bedraagt  3,8 miljoen euro, het budget van de Haven 291.488,64 euro. Voor de verlenging werd het budget opgetrokken met 1,8 miljoen euro. Het budget van de Haven steeg met 50.000 euro. Hiervan wordt 60% gefinancierd door het Interreg North West Europe programma.

Partners in het project zijn Multitel ASBL (projectleider), CRITT T&L, Logistics in Wallonia, Technische Universiteit Eindhoven, Cranfield University, Stichting Bureau Telematica Binnenvaart, Institut du Droit International des Transport, Stichting Projecten Binnenvaart, Port Autonome du Centre et de l’Ouest en de Haven van Brussel.

https://www.nweurope.eu/projects/project-search/st4w-smart-tracking-data-network-for-shipment-by-inland-waterway/

2. CONNECTing North Sea Region’s TEN-T nodes – Interreg North Sea Region

Het project North Sea Connect beoogt het stimuleren van het intermodaal transport in de regio rond de Noordzee door het verhogen van de efficiëntie ervan. Dat kan zowel door gebruik te maken van IT-tools als door het ontwikkelen van aangepaste strategieën en innovatieve concepten.

De Haven van Brussel neemt deel aan dit project met de consolidatie van bouwmaterialen. Dit startte in juli 2018 met de komst van Shipit aan het Vergotedok (BCCC). Nu wordt de uitbreiding ervan naar hetzuidelijk gelegen Biestebroekdok (BCCC) getest. Daartoe wordt onder meer een haalbaarheidsstudie opgemaakt. Er wordt ook bekeken hoe de wetgeving kan worden aangepast om het gebruik van een CCC in Brussel te vergroten. Ook wordt een pendeldienst tussen BCCC Noord en BCCC Zuid getest en wordt er een businessmodel voor ontwikkeld. Daarnaast moest een kade aangepast worden.

Dit project loopt nog tot maart 2023.

Het globale budget voor dit project bedraagt 3,5 miljoen euro, dat van de Haven 459.698 euro. Hiervan wordt 50% gefinancierd door het Interreg North Sea Region programma.

Partners in het project zijn Hafen Hamburg Marketing (projectdrager), Haven van Oostende, Haven van Hamburg, Technische Universiteit Delft, Canal & River Trust, Haven van Brussel, Development Council of Southern Denmark, South East of Scotland Transport Partnership, Niedersachsen Ports, Ministry of Economic Affairs, Labour and Ports, Free Hanseatic City of Bremen, University of Plymouth en VIVES.

https://northsearegion.eu/north-sea-connect/

3. Innovation driven Collaborative European Inland Waterways Transport Network (IW-NET) – Horizon2020

Het project beoogt het ondersteunen van de strategische doelstellingen van de Europese Commissie voor de binnenvaart door het ontwikkelen van aangepaste infrastructuur en die op te nemen in het trans-Europees Transportnetwerk (TEN-T).  Voorts moet het transport over water beter worden geïntegreerd in het multimodale transport. Een verdere digitalisering kan daarbij helpen. Het uiteindelijke doel is het aandeel van de binnenvaart in de modal split verhogen met meer dan 10%.

De Haven van Brussel neemt deel aan het project met een vervolg op de ontwikkeling van de track & trace-tools voor het ST4W-project. Het wordt gericht op de uitbouw van een logistiek centrum in Biestebroek en de multimodale last-mile-levering van palletten in de hoofdstad. Hierbij wordt gedacht aan ecovriendelijk transport zoals bijvoorbeeld Urbike, waardoor de stedelijke distributie kan worden verduurzaamd en geoptimaliseerd.

Het globale budget voor het project bedraagt 8,3 miljoen euro, het budget van de Haven 280.000 euro. Dit wordt volledig gefinancierd door het Horizon2020 prgramma.

Het project ging medio 2020 van start en loopt tot medio 2023.

Partners in het project zijn Institut fur Seeverkehrswirtschaft und logistik (projectdrager), Inlecom, Blue Line Logistics, Bundesverband Offentlicher Binnenhafen, Institute of communication and computer systems, Multitel, Ports de Lille, Port de Charleroi, Instituto Technologico de Aragon, IXT Platform, Austrian Institute of Technology, SKILLZ, Transport Trade Services, NAVROM Shipyard, VLTN, Universite Polytechnique Hauts De France, New Generation Sensors, Bundesministerium fur verkehr und digitale infrastruktur, Nothegger Transport Logistik, Deutsches Zentrum Fur Luft, Alberding, Konnecta, Smart Freight Centre, Shipping Factory, KU Leuven, Urban Waterway Logistics, Bremenports, Haven van Brussel, Kanzlei Anzböck, IT-Optics en Wayz BV.

https://www.inlandwaterwaytransport.eu/iw-net-project/

 

Gepubliceerd op 08/07/22