Groen licht voor de uitbreiding van de containerterminal in de Haven van Brussel

De raad van bestuur van de Haven van Brussel heeft op vrijdag 26 november beslist om de containerterminal in de voorhaven uit te breiden. Aan de huidige oppervlakte van 1,67 hectare zal 4,2 hectare worden toegevoegd door de containerterminal uit te breiden op de aangrenzende terreinen die eigendom zijn van de Haven van Brussel. De nieuwe terminal zal een totale oppervlakte van bijna zes hectare beslaan. Deze beslissing komt op een moment dat de huidige terminal het verzadigingspunt heeft bereikt en het containervervoer een aanhoudende internationale groei kent. De ligging van de terminal in de voorhaven, langs een ruim bevaarbaar kanaal dat Brussel met Antwerpen verbindt, is een toekomstoplossing om een duurzame ontwikkeling van het containervervoer mogelijk te maken door het vervoer van en naar Antwerpen over het water te bevorderen in plaats van over de weg. Met deze uitbreiding, die de huidige oppervlakte van de terminal ruimschoots zal verdrievoudigen, kiest de Haven van Brussel niet alleen voor het meest ambitieuze project, maar ook voor het project dat de meeste toegevoegde waarde zal opleveren voor het Gewest. De capaciteit van de terminal zal dankzij deze uitbreiding immers stijgen van de huidige 50.000 TEU (twenty-foot equivalent unit) tot 120.000 TEU. Door deze evolutie zullen logistieke activiteiten met een hoge toegevoegde waarde op het terrein ook intensiever kunnen worden uitgerold (douaneoperaties, stuffen en unstuffen, voorbereiding van orders, enz.) en zal de rol van de containerterminal in de duurzame stedelijke distributie worden versterkt. Anthony Baert, ondervoorzitter van de Haven van Brussel, juicht deze ambitieuze beslissing toe: "Met deze uitbreiding voert de Haven van Brussel een project uit dat zowel economisch rendabel als milieuvriendelijk is. Dankzij deze uitbreiding zal het aandeel van het containervervoer over de waterweg immers kunnen toenemen, waardoor het beter zal kunnen concurreren met het wegvervoer. Met de ontwikkeling van logistieke activiteiten met een hoge toegevoegde waarde werken we ook mee aan de werkgelegenheid in Brussel en de economische ontwikkeling van het Gewest. “ De uitbreiding van de containerterminal houdt een investering van 6,8 miljoen euro in door de Haven van Brussel. Dit is één van de grote projecten van het masterplan van de Haven van Brussel voor 2040 en één van de acties van het beheerscontract 2021-2025 dat tussen de Haven en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is gesloten. De containerterminal wordt momenteel uitgebaat door TTB (Trimodal Terminal Brussels), dat in maart van dit jaar werd overgenomen door Van Moer, waarvan de concessie midden 2023 afloopt. In het eerste kwartaal van 2022 zal een oproep tot het indienen van projecten voor de uitbreiding van de terminal worden gepubliceerd, met als doel in juli 2023, wanneer de huidige concessie afloopt, een nieuwe concessieovereenkomst voor de nieuwe terminal te sluiten. De huidige containerterminal werd in 2003 in gebruik genomen en is sindsdien gestaag en onophoudelijk gegroeid tot het verzadigingspunt dat nu bijna is bereikt. Voor Alain Maron, voogdijminister van de Haven van Brussel, ”heeft deze uitbreiding zin in de huidige context van de toenemende trafiek van containergoederen, waarvan we willen vermijden dat ze over de weg worden vervoerd. In 2020 passeerden 42 452 containers de terminal, wat betekent dat we 42 000 vrachtwagens uit het Gewest hebben kunnen houden. Logistiek is een fundamentele uitdaging die aangepaste infrastructuren vereist die verenigbaar zijn met de economische transitie die in Brussel is ingezet. Een containerterminal die de groei kan opvangen en tegelijk aanverwante activiteiten kan ontwikkelen, is een troef voor het Gewest. Daarom steunen wij de uitvoering van het project via een gewestelijke dotatie aan de Haven van Brussel”.

Gepubliceerd op 26/11/21