record voor de containers, spectaculaire evolutie van de paletten, lichte daling van de conventionele trafieken

De waterwegtrafieken van de Haven van Brussel van het jaar 2015 zijn licht gedaald, zowel voor de eigen trafiek als voor de transittrafiek, voor iets meer dan 6 ,5 miljoen ton in totaal. Toch zijn er bemoedigende cijfers die aantonen dat de trafieken diverser worden, aangezien de nieuwe stromen op spectaculaire wijze evolueren: +56 % voor het containertransport en +266 % voor het palettentransport.

De lichte globale daling van de trafiek is vooral te wijten aan het feit dat er in 2015 geen baggerwerken waren in Brussel, en dat de tonnages afgevoerde werfgrond duidelijk kleiner waren dan vorig jaar. De daling is dus vooral conjunctureel. Als we de grond en het baggerslib zouden aftrekken, en de vergelijking tussen 2015 en 2014 zouden behouden, zou de eigen trafiek een stijging optekenen met 7,6 %.

Niettemin heeft de uitgevoerde trafiek via de waterweg steeds een niet-onbelangrijke impact op de Brusselse mobiliteit en het milieu, aangezien wordt geraamd dat deze in het jaar 2015 ervoor zal zorgen dat er wordt bespaard naar rato van 611 000 vrachtwagens in en rond Brussel, 95 000 ton CO2 en 24 miljoen euro externe kosten.

De bouwmaterialen vormen nog steeds het leeuwendeel

Dit ondanks een daling die, zoals eerder uitgelegd, vooral te wijten is aan het afgenomen transport van aarde en de afwezigheid van baggerwerken. De bouwmaterialen blijven het type goederen bij uitstek dat hoofdzakelijk vervoerd wordt via de waterweg in Brussel (55%). De import van olieproducten vertoont een stijging met 17 % en vertegenwoordigt 27% van de uitwisselingen.

Recordjaar voor het containertransport

De aanwijzingen dat de containertrafiek eind 2014 heropleeft, blijken spectaculair uit een recordjaar 2015 voor het containertransport in Brussel, dat toeneemt met 56 % of een totaal van 19 465 TEU (twenty foot equivalent unit). Het vorige record van 17 979 TEU uit 2010 is daarmee ruimschoots overtroffen.

Het palettentransport kent dan weer een stijging met +266 %, met bijna 12 000 geladen en geloste paletten in de haven, tegenover iets meer dan 3 000 vorig jaar.

Deze cijfers bekrachtigen de strategische beslissingen van de Haven van Brussel voor haar diversificatieprojecten, en bevestigen dat de haven een cruciale rol speelt in de stedelijke distibributie met respect voor milieu en stad.

Mohammed Jabour, voorzitter van de Haven van Brussel, verklaarde ter gelegenheid van de voorstelling van de trafiekcijfers het volgende: "Ondanks de lichte daling van de conventionele trafieken, ben ik zeer tevreden met de spectaculaire vooruitgang van de nieuwe types van trafieken, namelijk containers en paletten. Dankzij deze resultaten bevestigt de Haven van Brussel dat ze haar opdracht van logistiek facilitator, die haar door het Gewest werd toegekend, efficiënt uitvoert."

Rudi Vervoort, minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en bevoegd voor de Haven van Brussel, stelde het volgende: "Dankzij de uitvoering van het Kanaalplan zullen de komende jaren talloze projecten opstarten op het havendomein. Dit plan moet immers ook toelaten de economie in deze gebieden te ontwikkelen. Ik kijk dan ook vol vertrouwen naar de toekomst van de Brusselse haven. Als we deze nieuwe projecten afwerken, moeten we immers een heropleving zien van de transportactiviteit via de waterweg."

 

Voor meer informatie:

Haven van Brussel - directie Marketing & Ontwikkeling: 02 421 66 55 of
Sylvain Godfroid, coördinator communicatie - 0497 599 044 - sgodfroid@port.brussels.

 

Kabinet van de minister-president Rudi Vervoort - bevoegd voor de Haven van Brussel
Jo De Witte, woordvoerder 0478 452 286 - JDeWitte@gov.brussels

 

 

Gepubliceerd op 29/01/16