Het slaat over aan ‘KANAL’!

Au « KANAL », ça transborde !

Om het aantal vrachtwagens op de wegen en rond de werven te beperken, stelt de Haven van Brussel de aannemers voor om in plaats van vrachtwagens eerder de waterweg te gebruiken om hun werfmateriaal en sloopafval te vervoeren.

Zo is de tweede fase van de werf van het museum KANAL - Centre Pompidou aan de Akenkaai van start gegaan. Hierbij worden boten gebruikt om het puin te verwijderen of materialen aan te voeren via de waterweg, waardoor er dus niet langer vrachtwagens voortdurend rondrijden in de wijk. Dit zorgt dus voor minder CO2 in de lucht en voor minder geluidsoverlast, wat zowel u als het milieu in Brussel ten goede komt.

Voor u als klant zijn dit nieuwe vooruitzichten om de trafieken over de waterweg te diversifiëren, onder meer in het kader van grote openbare werven. De Haven reikt in dit opzicht een echte mobiliteitsoplossing aan om het vervoer per vrachtwagen te vermijden en de congestie in Brussel terug te dringen. Bouwmaterialen zorgen voor de helft van het vervoerde goederenvolume over het water in Brussel. Er worden echter nog heel wat bouwmaterialen over de weg aangevoerd. Er is dus nog werk aan de winkel.

Als Haven van Brussel spelen we een ondersteunende rol voor onze klanten om alle actoren met elkaar te verbinden: concessiehouders, externe privébedrijven, enz. De Haven kan u begeleiden in uw zoektocht naar de beste logistieke route met het meest geschikte laad- en lospunt voor uw werven. Contacteer ons voor meer info! logistics.facilitator@port.brussels

 

Gepubliceerd op 27/04/21