Ondertekening charter Port Center in Brussel

Signature d'une charte pour un Port Center à Bruxelles

Op 30 juni 2017 ondertekenden de Haven van Brussel en de Brusselse Havengemeenschap het AIVP-charter voor een Port Center in Brussel. Zo werd de verbintenis voor de oprichting van een Port Center binnen 1 à 2 jaar officieel. De vertegenwoordigers waren dhr. Jabour en dhr. Auvray, voorzitter en ondervoorzitter van de Haven en dhr. De Bièvre, voorzitter van de Brusselse Havengemeenschap.

Het project vloeit voort uit de reële noodzaak om de economische en industriële activiteiten rondom het kanaal bekender en begrijpelijker te maken. Vaak hebben die immers te lijden onder druk uit de vastgoedsector.

Brussel is een binnenhaven die uiteenlopende diensten aanbiedt. Bijgevolg is er een groot potentieel om een efficiëntere en groenere multimodale logistiek te ontwikkelen, met boottransport tot in het stadscentrum. Het kanaal is daarbij zeer belangrijk voor het mobiliteitsbeheer. Zowel voor de vlotte doorstroming van transportstromen als om het aantal vrachtwagens op de weg te verkleinen. In de toekomst zal er ook een openbare transportdienst aangeboden worden, evenals een uitgebreider gamma aan riviercruises.

Meer informatie vindt u op de site van AIVP (en).

Gepubliceerd op 04/07/17