Oproep blijken van belangstelling: Masterplan 2040 Haven

Appel à manifestations d’intérêt : Masterplan 2040 du Port

We hebben een oproep opgestart tot blijken van belangstelling voor de opstelling van ons Masterplan 2040 inzake havenontwikkeling. De richtlijnen van het Masterplan bepalen mee de toekomst van de Haven en de aanpassing ervan aan de economische evolutie van de stad. Daarbij moet rekening gehouden worden met de aanvaardbaarheid door de buurtbewoners. Inschrijvers kunnen hun kandidatuur indienen via het platform e-Procurement van de Belgische overheid, uiterlijk tegen 17/11/2017.

De opdracht zal dus zowel gaan over de ontwikkeling van economische activiteiten, werkgelegenheid en trafieken, als over de maatregelen die genomen moeten worden op het vlak van logistiek en stedelijke distributie, stedelijke integratie en de relatie haven-stad.

Voor meer informatie kunt u terecht bij onze logistiek facilitator, dhr. Laurent Vanden Broeck: lvandenbroeck@port.brussels

Gepubliceerd op 24/10/17