Relingen langs de waterweg

De Haven van Brussel heeft in de pers kennis genomen van de uitlatingen van de burgemeester van Sint-Jans-Molenbeek, waarbij ze vraagt de relingen langs de waterweg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te controleren. Haar vraag komt er nadat een kind vorige week in het kanaal viel. Het incident is goed afgelopen dankzij de snelle interventie van enkele voorbijgangers die het kind uit het kanaal konden redden. De Haven van Brussel wil deze mensen bedanken voor hun moed en burgerzin.

We zijn uiteraard bereid om alle officiële vragen vanwege openbare overheden te beantwoorden. In afwachting van een officiële vraag van de burgemeester van Sint-Jans-Molenbeek, wil de Haven alvast volgende elementen verduidelijken:

  • Alle relingen, die beheerd worden door de Haven van Brussel en die beantwoorden aan de geldende normen, worden regelmatig gecontroleerd en indien nodig hersteld; de Haven van Brussel heeft daarvoor een contract met een gespecialiseerd bedrijf dat zeer snelle interventies moet doen;
  • Vorige week vond er een eerste inspectie plaats op de plaats van het incident, waaruit bleek dat de relingen in goede staat zijn. Naar alle waarschijnlijkheid is het incident in kwestie dus niet te wijten aan een gebrekkige of beschadigde reling;
  • De Haven van Brussel stelt geen enkele ‘toename’ vast van dergelijke incidenten op het kanaal, die gelukkig zeer zeldzaam zijn;
  • De Haven van Brussel is bereid om samen met de openbare overheden en de hulpdiensten te onderzoeken of de bestaande installaties aangepast moeten worden om risico’s op meer dergelijke incidenten te vermijden.
Gepubliceerd op 21/01/19