Solidariteit op de Akenkaai

Solidarité au quai des Péniches

In deze crisisperiode is er maar één kernwoord: SOLIDARITEIT!

Sinds een paar weken stelt de Haven van Brussel de Akenkaai ter beschikking voor de verdeling van voedsel aan vluchtelingen en mensen in nood. Deze maatregel werd genomen op verzoek van voogdijminister, Alain Maron, om onmiddellijk oplossingen te vinden voor de heel moeilijke situatie van de vluchtelingen en daklozen die in deze gezondheidscrisis steeds ernstiger wordt.  

De site is niet toevallig gekozen. Naast de ligging, niet ver van de humanitaire hub en de door AZG bij Tour & Taxis georganiseerde noodopvang, beschikt het over luifels die bescherming bieden bij slecht weer. Dit besluit is tijdelijk. De termijn waarin deze verdeling zal worden georganiseerd is echter nog niet gekend.

Om ervoor te zorgen dat alles wordt uitgevoerd in overeenstemming met de hygiënevoorschriften en vooral met een zo gering mogelijke impact op de omwonenden (verplichte afvalinzameling, respect van de tijdschema's, ...), staat de Haven in contact met de gewestelijke en gemeentelijke autoriteiten, alsook met de vrijwilligers die de verdeling uitvoeren.

De Haven van Brussel draagt zo bij aan de inspanningen van iedereen om uit deze ongekende crisisperiode te geraken.

Gepubliceerd op 03/04/20