De Haven van Brussel kent een lichte daling van de trafiek over de waterweg, de containertrafiek vestigt een nieuw record
Name
Trafiek 2022

Met bijna 6,8 miljoen ton die over de waterweg in de Haven van Brussel werd vervoerd, is de havenactiviteit in Brussel met een kleine 5% gedaald ten opzichte van 2021 (7,1 miljoen ton). De eigen trafiek (goederen die in Brussel zelf worden geladen en gelost) heeft het meest geleden, maar blijft op een relatief hoog historisch niveau van meer dan 5 miljoen ton. Deze daling wordt gecompenseerd door een toename van de transittrafiek (+3%), die de daling van de globale trafiek (-4,7%) beperkt.

De positieve impact van het vervoer over de waterweg is aanzienlijk: zo worden dankzij de trafiek van 2022 naar schatting bijna 633.000 vrachtwagens in en rond Brussel vermeden. Het verkeer over de waterweg heeft ook geleid tot een vermindering van meer dan 98.000 ton CO2 en een besparing van bijna 25 miljoen euro aan externe kosten.

 

Trafiek 2022
  2022 2021 Δ 22-21

Eigen trafiek

5 070 120

5 452 303

-7 %

Tansit

1 709 383

1 658 955

+3 %

Globale trafiek

6 779 503

7 111 258

-4,7 %

 

De daling van de eigen trafiek met 7% (382.183 ton) is hoofzakelijk toe te schrijven aan de eerste twee categorieën van goederen: bouwmaterialen (-13,2%) en olieproducten (-14,8%). Het containervervoer beleeft daarentegen opnieuw een recordjaar met een stijging – in ton – van meer dan 30% ten opzichte van 2021, dat al een recordjaar was voor deze categorie. Zo werden in 2022 bijna 57.000 TEU (twenty-foot equivalent units) geladen en gelost in Brussel. Deze uitstekende resultaten bevestigen de beslissing van de Haven van Brussel om haar containerterminal uit te breiden. Voor deze uitbreiding zijn momenteel werkzaamheden aan de gang om de kademuur te versterken.

De oorlog in Oekraïne en de sancties tegen Rusland verklaren gedeeltelijk de daling van de trafiek over de waterweg, in het bijzonder voor de olieproducten. Bovendien zorgen de lage waterstanden van de Rijn, het toenemende aanbod van kolenladingen en het gebruik van binnenschepen voor het vervoer van graan uit Oekraïne voor een daling van de capaciteit van de binnenvaartvloot in Noordwest-Europa. Dit leidt tot hogere vrachtkosten en minder transportmiddelen voor droge goederen.

 

Eigen trafiek per goederencategorie (in ton)
  2022 2021 Δ 22-21
Bouwmaterialen

2 892 293

3 331 892

-13,2 %

Olieproducten

949 346

1 114 737

-14,8 %

Diversen (waarvan 95% containers)

776 844

590 907

+31,5 %

Landbouwproducten

220 968

200 320

+10,3 %

Ertsen en metaalschrot

84 263

118 434

-28,9 %

Voedingsmiddelen

80 836

54 977

+47 %

Chemische producten

25 915

26 766

-3,2 %

Metaalproducten

38 155

14 270

+167,4 %

Vaste minerale brandstoffen

1 500

0

+100 %

Totaal

5 070 120

5 452 303

-7 %

 

Name
Trafiek 2022

In 2022 waren er geen belangrijke wijzigingen in het handelsverkeer. Nederland blijft de belangrijkste partner. Met 54% van de verhandelde tonnage verzekeren Rotterdam en de kusthavens (Vlissingen, Amsterdam) samen met Antwerpen de Brusselse bevoorrading van koolwaterstoffen, terwijl de rivierhavens (Dordrecht, Breskens, enz.) het leeuwendeel van het zand leveren aan de Brusselse bouwsector.

 

Ontwikkeling van het handelsverkeer per land
  2022 2021

Δ 22-21

Nederland

53,6 %

58 %

-8 %

België

41 %

37,2 %

+10 %

Duitsland

2,6 %

2,6 %

-1 %

Frankrijk

2,7 %

2,1 %

29 %

Overige

0,1 %

0,1 %

 
Totaal

100 %

100 %

 

 

Tot slot wordt de hervatting van de cruiseactiviteiten na de COVID-pandemie bevestigd, aangezien de Haven in 2022 76 internationale schepen mocht verwelkomen die Brussel aandeden.

"Alain Maron, Brussels minister van Klimaattransitie en Leefmilieu, bevoegd voor de Haven van Brussel: "Een toename van 30% van het containervervoer op het kanaal bewijst dat de economische spelers belangstelling hebben voor groenere logistiek. De waterweg, en binnenkort ook het spoor, bieden concrete antwoorden op de uitdaging van de energie-, economische en klimaattransitie. In dit opzicht is de Haven dan ook een essentiële ondersteuning voor de ontwikkeling van een duurzame bevoorrading van de stad."

Gepubliceerd op 17/02/23