Wegverzakking op de Léon Monnoyerkaai: stand van zaken en lopende werkzaamheden

Foto Léon Monnoyerkaai

Op donderdag 4 januari werd een wegverzakking vastgesteld op de Léon Monnoyerkaai, ten noorden van de Van Praetbrug.
 
De Haven van Brussel heeft in overleg met Brussel Mobiliteit onmiddellijk de kademuur parallel met de weg laten inspecteren en de scheepvaart op het kanaal ter hoogte van de wegverzakking stilgelegd. De scheepvaart werd hervat op donderdag 4 januari in de namiddag, met gematigde snelheid, na een visuele inspectie van de kademuur, die geen grote scheuren aan het licht heeft gebracht.
 
Als veiligheidsmaatregel werd besloten om de kademuur, die tekenen vertoonde van vervorming naar het kanaal toe, te versterken door 2.250 ton klei en steen in het kanaal te leggen om de kademuur te stabiliseren. Deze operatie werd eind januari 2024 voltooid en de sensoren langs de kade geven aan dat de muur nu gestabiliseerd is.  
 
Tegelijkertijd werden de nutsleidingen onder de rijweg in kaart gebracht en werd er een overlegvergadering georganiseerd door de Haven van Brussel en Brussel Mobiliteit, waarbij de verschillende betrokken partijen samen zijn gekomen. Sibelga heeft onmiddellijk de beslissing genomen om de druk van haar gasleiding op deze plaats te verlagen, een operatie die normaal is verlopen en die geen impact heeft gehad op de gasvoorziening van Brussel. 
 
De hoogspanningskabels van Elia moeten worden omgeleid voordat de werkzaamheden van start kunnen gaan. Elia heeft onmiddellijk het heft in eigen handen genomen. De werkzaamheden zijn aan de gang en vorderen goed. Dit zijn zeer complexe operaties die nog meerdere weken in beslag zullen nemen. 
 
Zodra deze nieuwe verbinding er is, kunnen de graafwerken aan de weg in alle veiligheid worden uitgevoerd.
 
Alle betrokken partijen bij dit project zijn vastbesloten om zo snel mogelijk te werken zodat het verkeer op de Léon Monnoyerkaai, in ieder geval gedeeltelijk, kan worden hervat. Brussel Mobiliteit heeft inmiddels een rijstrook onder de Van Praetbrug geopend als tijdelijke oplossing om deze verkeersas te ontlasten.

Foto Léon Monnoyerkaai
Gepubliceerd op 29/02/24