Zwemverbod op het kanaal in Brussel

Interdiction de nager dans le canal de Bruxelles

Het mooie weer mag dan wel vragen om verfrissing, zwemmen in het kanaal is verboden omwille van veiligheidsredenen. Het kanaal is immers in de eerste plaats een waterweg voor goederenvervoer, met vele boten die er passeren en alle risico's vandien. 

Bovendien is het kanaal het grootste stormbekken van de stad. Het water dat dus van de overstorten terechtkomt in het kanaal is afkomstig van de Brusselse riolen, wat gezondheidsrisico's meebrengt. Stilstaand water is ook erg bevorderlijk voor de ontwikkeling van bacteriën en andere mogelijk giftige stoffen, vooral in periodes van grote warmte.

Tot slot bevat stilstaand water veel meer slib, waardoor het veel troebeler is. Het is dus moeilijker om gevaren te zien (bijv. drijvende voorwerpen die in het kanaal gegooid zouden zijn). Het zorgt ook voor meer risico op plotse verdrinking dan in waterlopen zoals rivieren.

Omwille van al die redenen is zwemmen in het kanaal van Brussel momenteel verboden. Raadpleeg de lijst met openbare zwembaden in Brussel hier.

Gepubliceerd op 04/07/19