Campagne de dragage 2019

Om de binnenvaart optimaal te laten verlopen, voert de Haven van Brussel regelmatig baggerwerken uit. Op de bodem van het kanaal hoopt er zich immers veel slib op door de constante stroming en regenval. Als er te weinig gebaggerd wordt, kan dat leiden tot overstromingen in de stad Brussel of vaarproblemen voor de grootste schepen. 
 
Dagelijks wordt er zo'n 1.000 tot 1.800 m³ slib gebaggerd en per schip afgevoerd naar verwerkingseenheden, waar het gescheiden wordt van eventueel afval en verwerkt tot bouwmateriaal. Tot slot maken de baggerwerken deel uit van de opdrachten van openbare dienstverlening die toegekend werden aan de Haven van Brussel. Ze worden integraal gefinancierd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Campagne de dragage 2019
Campagne de dragage 2019
Gepubliceerd op 26/09/19