Business Club met focus op het mi-lieu

Ten voordele van onze activiteiten
Un Business Club centré sur l'environnement...

Op 20 juni 2017 vond de tweede vergadering plaats van de Business Club. Het was de gelegenheid om mekaar een laatste keer te zien voor de vakantie. Maar u kon ook de boeiende presentatie bijwonen van het bedrijf CO2logic.

Sinds 2007 ontwikkelt CO2logic een unieke benadering om te streven naar een ‘koolstofarme economie’. Het gaat om een eenvoudig en efficiënt transitieplan in vier fasen: berekenen, verlagen, compenseren en communiceren. Dat levert uitzonderlijke resultaten op voor alle mogelijke organisaties. Door de milieu-impact, de energiekosten en de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verlagen, worden organisaties weerbaarder en winnen ze aan concurrentievermogen.

CO2logic heeft de koolstofbalans van de Haven opgemaakt voor de jaren 2014 en 2015. De studie heeft ertoe geleid dat bepaalde acties ondernomen en geleidelijk ingevoerd werden. Die zullen ervoor zorgen dat de Haven vanaf midden 2018 de eerste CO₂-neutrale haven wordt van België. Ook voerde CO2logic een energie-audit uit, die leidde tot enkele maatregelen binnen de Haven om het energieverbruik drastisch te verlagen.

Vergeet niet dat u als klant zelf ook thema’s mag aanbrengen om te bespreken. Dat kan op dit adres: businessclub@port.brussels

Deel ons dus zeker uw opmerkingen, ideeën en voorstellen mee. Wij zorgen ervoor dat de Business Club een plek wordt waar constructieve gesprekken centraal staan. Daar wordt iedereen beter van!

 

Gepubliceerd op 06/07/17