Werken aan de Budabrug

Vervanging kabels in augustus

Om de Budabrug optimaal en veilig te kunnen gebruiken, voeren we regelmatig controles uit van onze infrastructuren. Zo bleek uit de laatste controle dat de 44 kabels van de Budabrug vervangen moesten worden. De laatste interventie van dat type dateert uit 2006.

 Deze grootscheepse operatie zal plaatsvinden in twee fasen. De eerste fase, die 4 dagen zal duren, vindt plaats van zaterdag 12 augustus om 6.00u tot woensdag 16 augustus om 6.00u. De tweede fase zal 3 dagen duren, van vrijdag 18 augustus om 6.00u tot maandag 21 augustus om 6.00u.

Praktisch gezien zullen er twee kranen geïnstalleerd worden aan weerskanten van de brug, op de linker- en de rechteroever. De scheepvaart zal dan ook logischerwijze onderbroken worden tijdens de werken. De brug wordt afgesloten voor het wegverkeer. Uiteraard zullen we vooraf een bericht aan de scheepvaart verspreiden.

 De werken, voor een kostprijs van € 500.000, illustreren eens te meer dat de Haven zich inzet voor de goede werking van onze gemeenschappelijke activiteiten. Dat om de veiligheid en het welzijn van iedereen te garanderen. Haven en stad, een geheel!

 

Gepubliceerd op 06/07/17