Het woord aan de klanten

La parole aux clients

AZG België heeft de Espace Bruno Corbé gevestigd in de haven van Brussel. Een innovatie- en opleidingscentrum, op het terrein naast het TIR Logistics centre

Gesprek met Nicolas Dupont, Supply Chain Director bij Artsen Zonder Grenzen (AZG) België

P. Wat is de Espace Bruno Corbé?

N.D. De naam van de site is een eerbetoon aan onze vorige logistiek directeur, die overleden is in 2002. Het is het innovatie- en opleidingscentrum van AZG België.

P. Waarom hebt u deze plek gekozen?

N.D. In de eerste plaats om praktische redenen: de site is gelegen halverwege tussen onze operationele zetel in Elsene en onze aankoopcentrale in Neder-Over-Heembeek. Die korte afstand is handig voor de opleiders, medewerkers en donateurs die bij ons langskomen. Ze kunnen beide sites bezoeken op dezelfde dag, wat zeer handig is. Ook belangrijk is de zichtbaarheid die je krijgt door gevestigd te zijn in het centrum van Brussel. Tot slot konden we dankzij het braakliggend terrein de omstandigheden creëren waarin we standaard moeten werken op het terrein. Zonder water, elektriciteit, ... enz.

P. Wat doet u concreet in de Espace Bruno Corbé?

N.D. We testen onze nieuwe materialen uit alvorens ze te versturen. Zo is er bijvoorbeeld een nieuwe prefab structuur. We gaan testen of we ze goed kunnen opstellen, of ze praktisch en stabiel is, enz. Dat is veel goedkoper en praktischer dan testen ter plaatse. Vervolgens kunnen we teams opleiden om het nieuwe materiaal te gebruiken. Zo hebben we momenteel een team uit Mauritanië dat getraind wordt om prefab gebouwen op te richten. Ook hebben we hier al onze medewerkers opgeleid rond de ebola-epidemie. Evenals medewerkers van andere organisaties die zich voor de crisis hebben ingezet. In 2016 hebben we 365 mensen opgeleid in deze ruimte.

P. U bent de ‘bevoorradingsverantwoordelijke’ van AZG België. Gebruikt u de waterweg voor uw bevrachting?

N.D. Ja, voor bepaalde maritieme verzendingen maken we gebruik van de containerterminal. Verder hebben we contact met de Haven van Brussel om oplossingen te vinden voor een beter gebruik van de waterweg tussen Brussel en Antwerpen. Dat is handig voor onze containerverzendingen, vooral voor het transport van koelcontainers. We willen blijven inzetten op de waterweg, en indien mogelijk willen we dat gebruik verbeteren.

P. Hebt u contact met andere havenactoren in Brussel?

N.D. Ja, vooral met Reibel, een logistiek bedrijf dat gelegen is vlakbij onze aankoopcentrale. Zij doen de opslag van onze voertuigen en specifieke uitrusting voor AZG, zoals telecommateriaal. Die nabijheid is uiteraard zeer praktisch voor ons: zo kunnen we materiaal erg snel vervoeren van de ene plek naar de andere.

Gepubliceerd op 06/07/17