Communicatiecampagne

« Netheid van de Haven van Brussel! »
Campagne de communication

In december 2019 werd de communicatiecampagne “Netheid van de Haven van Brussel!”, een bewustmakingscampagne over netheid in het havendomein, gelanceerd, in het verlengde van het huidige milieubewustzijn. 

Helaas komt er nog steeds elke dag te veel afval op de kades en in het kanaal terecht. Deze campagne heeft tot doel het grote publiek in Brussel en onze klanten die ook gebruikmaken van het havendomein te mobiliseren. Aan de burgers wordt gevraagd om zich op hun eigen niveau te engageren, als voorvechters van openbare netheid en ecologie op het grondgebied van het kanaal van Brussel.

Het is de bedoeling om de initiatieven die de Haven van Brussel al genomen heeft op het vlak van netheid en reiniging van het kanaal bekend te maken: 

  • De litter trap in het Becodok en onder de Troozbrug: deze echte “plasticvallen” vangen drijvend afval op in het water en houden het in hun netten;
  • De Castor en de Botia, onze twee schoonmaakboten varen kriskras door het kanaal op jacht naar drijvend afval. De Botia is uitgerust met twee armen die het drijvende afval verzamelen en met een olieopvangsysteem, dat de vervuiling aan boord van de boot isoleert en het gereinigde water rechtstreeks in het kanaal loost.

Burgers aanmoedigen om mee te werken aan een schoner kanaal

Bovendien willen we de burgers bewust maken van de juiste reflexen om de levenskwaliteit in onze hoofdstad te verbeteren en van het kanaal een afvalvrij kanaal te maken. 

We maakten posters en Facebookposts van 6 teksten en een pakkende slogan «samen voor een properder kanaal!», «netheidscampagne!», «allemaal samen!» roept voorbijgangers en internetgebruikers op om zich mee in te zetten voor het kanaal.

Begin 2020 werden er langs het kanaal posters opgehangen op de meest problematische locaties en de Facebook-campagne was een maand lang online, van midden december tot midden januari 2020. 

De internetgebruikers hebben ons gehoord en we zijn erin geslaagd om de mensen bewust te maken van het probleem. We bereikten 55.600 mensen, kregen 1850 likes en onze posts over de «Netheidscampagne» op Facebook werden meer dan 400 keer gedeeld. De lancering van de campagne heeft vooral de burgers aangemoedigd om zich in te zetten voor het milieu. We kregen opmerkingen als: «Bedankt om deze belangrijke boodschap op een humoristische manier te delen!», «Zeer goed initiatief», «Ik denk dat we helaas een versnelling hoger zullen moeten schakelen!», «Goed idee, deze reclame», « Ik doe mee» of het delen van foto’s.

Deze actie sluit perfect aan bij het «Hulpbronnen- en Afvalbeleid» en de initiatieven «Zero Afval» in het Brussels Gewest. Naast de ecodynamische acties van de Haven van Brussel steunen wij de Brusselse en Europese burgerinitiatieven voor netheid, zoals «LeoNotHappy» een inzameling van sigarettenpeuken in Brussel, «Clean Walk dans la Capitale» in samenwerking met «Net Brussel», «World Clean-Up Day» enz. 

De Haven van Brussel hoopt nog meer dergelijke acties te organiseren ten gunste van alle gebruikers van het kanaal van Brussel!

Gepubliceerd op 02/04/20