De Haven van Brussel blijft open tijdens de gezondheidscrisis

Sinds het begin van de gezondheidscrisis aangaande het COVID-19, en met name de inperkingsmaatregelen die zijn genomen om de epidemie het hoofd te bieden, blijft de waterweg toegankelijk.  De haven van Brussel is goed bereikbaar en blijft haar rol als essentiële schakel in de bevoorrading van de stad spelen.  

Uiteraard zijn er maatregelen genomen om te voldoen aan de geldende bepalingen met betrekking tot crisis : werken op afstand voor al het administratieve personeel, naleving van de regels inzake fysieke afstand op de vier kunstwerken die door de Haven worden beheerd (twee sluizen en twee beweegbare bruggen die nu door slechts één personeelslid worden bediend), beperking van de technische wachtdienst tot enkel noodinterventies, enz. 

De havenbedrijven kunnen dus normaal blijven werken, ook al worden velen van hen in hun dagelijkse activiteiten door de crisis getroffen en kennen zij een aanzienlijke vermindering van hun activiteiten. De Haven onderzoekt momenteel de mogelijke maatregelen die kunnen worden genomen om deze ondernemingen te helpen de crisis te boven te komen. 

Tot slot heeft de raad van bestuur van de Haven, die nieuw is na de laatste gemeenteraads- en gewestverkiezingen, voor het eerst virtueel vergaderd op vrijdag 27 maart. De zitting werd voorgezeten door de nieuw benoemde voorzitter, Yassine Akki, en de ondervoorzitter Anthony Baert. Een raad van bestuur waarvan de leden unaniem benadrukten dat het belangrijk is dat de haven, die cruciale taken in het kader van de openbare dienst vervult, tijdens de crisis op koers blijft.  

Gepubliceerd op 31/03/20