De Haven van Brussel heeft de dienstenconcessie voor de uitbreiding en de uitbating van de containerterminal gegund aan Van Moer Logistics

De raad van bestuur van de Haven van Brussel heeft de dienstenconcessie voor de uitbreiding en uitbating van de containerterminal in de voorhaven, en voor de ontwikkeling van een logistieke zone op een terrein op de achterkaai, gegund aan Van Moer Logistics voor een periode van twintig jaar. 

Deze belangrijke overeenkomst voor de ontwikkeling van de Haven en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd op woensdag 12 juli 2023 door de Haven van Brussel aan de pers voorgesteld, in aanwezigheid van Alain Maron, Brussels minister van Leefmilieu en Klimaattransitie, bevoegd voor de Haven van Brussel, Jo Van Moer, CEO van Van Moer Logistics, en Caroline Hermanus, adjunct-directrice-generaal van de Haven van Brussel.

De procedure die is gebruikt - een dienstenconcessie - is een primeur voor de Haven van Brussel. Zij heeft op 26 oktober 2022 het bestek voor een procedure met Europese bekendmaking gepubliceerd op de elektronische ad-hocplatforms.

Het bestek was zeer ambitieus op verschillende vlakken: de ontwikkeling van de containertrafiek, de modal shift van de weg naar de waterweg en de ontwikkeling van oplossingen voor de stedelijke logistiek met een hoge toegevoegde waarde. Al deze factoren ondersteunen een transitie in de logistiek naar milieu- en klimaatvriendelijke vervoerswijzen.

Na onderhandelingen tussen de Haven van Brussel en Van Moer Logistics is de dienstenconcessie een echte weerspiegeling van de creatieve ambities van het bestek en belooft ze de containeractiviteit in de Haven van Brussel te ontwikkelen door ze stevig te verankeren in de economische en ecologische transitie die momenteel aan de gang is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De Haven van Brussel is immers een belangrijke speler in de Shifting Economy, de gewestelijke strategie die in 2022 werd gelanceerd om de Brusselse economie duurzamer, meer lokaal, circulair, koolstofarm en socialer te maken.

 

Wat betekent deze concessie concreet:

  • Een concessie die de Haven van Brussel met onmiddellijke ingang aan Van Moer Logistics heeft gegund voor een periode van twintig jaar, verlengbaar met maximaal tien jaar
  • Een aanzienlijke uitbreiding van de oppervlakte van de terminal, van 1,67 ha naar 6 ha. De werken om de kaaimuren te versterken en de lengte ervan te verdubbelen zijn momenteel aan de gang en zullen door de Haven van Brussel worden gedragen. De uitbreiding op het terrein zal worden uitgevoerd door Van Moer Logistics, met een bijkomend terrein voor logistieke activiteiten die gelinkt zijn met de terminal, waardoor de totale oppervlakte verdrievoudigt.
  • Een totale investering van 23,5 miljoen euro tijdens de duur van de concessie. De concessiehouder zal ook de bestaande portaalkraan overkopen en deze onderhouden. In de geselecteerde offerte zijn er ook plannen gemaakt om te investeren in een tweede kraan.
  • De ontwikkeling van logistieke activiteiten met hoge toegevoegde waarde op de site, die verband houden met stedelijke distributie.
  • Ambitieuze ontwikkeling van de containertrafiek, gekoppeld aan een intensievere modal shift van de weg naar de waterweg en het spoor: Van Moer Logistics verbindt zich ertoe de containertrafiek over 10 jaar geleidelijk te verhogen van 57 000 (2022) naar 127 000 (2032) TEU (twenty-foot equivalent units). Uitgesplitst betekent dit 80 000 TEU over de waterweg, 12 000 TEU over het spoor en 35 000 TEU in transit. Dit komt neer op een stijging van 500.000 ton naar 1 miljoen ton goederen.
  • Creëren van werkgelegenheid op de site en uitbouwen van een partnerschap met Actiris en Logisticity om toekomstige arbeiders op te leiden. De concessiehouder verwacht op termijn 144 banen te creëren op de site.
  • Een zeer ambitieus decarbonisatieplan voor de hele site: verplichting om een groen energiecontract af te sluiten, gebruik van elektrische voertuigen op de site, installatie van zonnepanelen op het toekomstige gebouw, enz.
  • Een ongeziene en innovatieve vorm van gegevenscontrole voor de Haven van Brussel en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die het mogelijk zal maken om nauwkeurige diagnoses te stellen van de modale shift en de stedelijke distributie.

Ter herinnering: de containerterminal, een initiatief van de Haven van Brussel, werd in 2001 in gebruik genomen. De containerterminal werd achtereenvolgens uitgebaat door verschillende bedrijven. Trimodal Terminal Brussels NV, dat in 2021 door Van Moer Logistics werd overgenomen en een concessie had tot 30 juni 2023, is de meest recente uitbater. In 2022 werden 57 000 TEU behandeld op de site.

Tijdens de persconferentie verklaarde Caroline Hermanus, adjunct-directrice-generaal: “We zijn er bijzonder trots op dat we na lange en vruchtbare onderhandelingen een overeenkomst hebben kunnen sluiten waarin de concessiehouder aan al onze eisen is tegemoet gekomen. Zo behouden wij op de Haven van Brussel een belangrijke speler op het gebied van logistiek en intermodaal transport in België, een speler die zich resoluut inzet voor de doelstellingen van de Haven van Brussel en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor een stadslogistiek die zowel duurzaam is als bevorderlijk voor de economische ontwikkeling en jobcreatie. ”

Jo Van Moer, Oprichter & CEO, Van Moer Logistics: “Dankzij de verlenging van deze concessie zullen we onze ambities op het vlak van stedelijke distributie kunnen verwezenlijken via de Haven van Brussel, wat een belangrijke stap betekent in onze intermodale strategie."

Voor Alain Maron, Brussels minister van Klimaattransitie en Leefmilieu: “Met deze concessie zetten we een belangrijke stap om onze stadslogistiek nog duurzamer te maken. Elke inwoner genereert namelijk het transport van ongeveer 40 ton goederen per jaar. Dankzij deze nieuwe containerterminal zullen deze goederenstromen steeds meer over de waterweg plaatsvinden, waardoor het aantal vrachtwagens op onze wegen afneemt. En minder vrachtwagens betekent ook minder geluidsoverlast en schonere lucht. Een echte meerwaarde om de levenskwaliteit in Brussel te verbeteren!”

Gepubliceerd op 12/07/23