De haventrafieken in het eerste semester wijzen op een succesvol jaar

Les trafics portuaires du premier semestre présagent une année performante

Sinds de beperkende gezondheidsmaatregelen bijna volledig werden opgeheven, is de Haven van Brussel snel overgegaan tot een zeer dynamisch herstel. De haven maakt inderdaad deel uit van een economie die weer op gang komt, wat nauw verband houdt met het vaccinatietempo en de daling van het aantal besmettingen. Het moreel van Europese bedrijven en consumenten is nog nooit zo hoog geweest sinds het begin van de financiële crisis van 2008. In de Haven van Brussel weerspiegelt de goederentrafiek van het eerste semester deze economische dynamiek.

 

De globale trafiek in 2021 is inderdaad gezond met een mooie stijging van 11% in vergelijking met de eerste zes maanden van 2020.

 

Globale trafiek (in ton)

 

Januari tot juni

2021

2020

Δ21-20

2019

Δ21-19

Eigen trafiek

2.720.189

2.400.811

+13%

2.738.913

-1%

Transittrafiek

926.951

878.806

+5%

672.246

+38%

Globale trafiek

3.647.140

3.279.617

+11%

3.411.159

+7%

 

Wat de eigen trafiek betreft, liggen de resultaten van het eerste halfjaar, +13% ten opzichte van 2020, in de lijn hiervan en wijzen zij op een zeer succesvol jaar.

 

 

Eigen trafiek per goederencategorie (in ton)

 

 

 

Januari tot juni

2021

2020

Δ21-20

Bouwmaterialen

1.698.628

1.471.496

+15%

Olieproducten

547.348

536.125

+2%

Allerlei (waarvan containers)

273.814

207.487

+32%

Landbouwproducten

90.294

94.677

-5%

Ertsen en metaalschroot

65.794

34.491

+91%

Voedingsmiddelen

26.490

44.132

-40%

Chemische producten

12.424

10.885

+14%

Metaalproducten

5.397

1.518

+256%

Totaal eigen trafiek

2.720.189

2.400.811

+13%

 

 

Het leeuwendeel van de goederencategorieën laat een duidelijke groei optekenen. 

De bouwmaterialensector, nog steeds de kampioen van de overgeslagen goederen in de Haven van Brussel, heeft zich goed hersteld met een stijging van 15% ten opzichte van het eerste semester van 2020. 75% van deze stijging is toe te schrijven aan de invoer van zand.

De stijging in de categorie diversen, waarvan containers 95% uitmaken, bevestigt het belang van dit type container, waarvan het gebruik wereldwijd toeneemt.

We moeten ook wijzen op de zeer goede vooruitgang van ertsen en metaalschroot, + 91%, namelijk 31.303 ton. Dit toont het belang van de recyclageactiviteiten in de Haven van Brussel met de uitvoer van afval en metaalschroot.

 

De transittrafiek stijgt met 5% ten opzichte van de eerste zes maanden van 2020.

Kleine opmerking : de daling van de transittrafiek in juni is te wijten aan de sluiting van het Hellend vlak van Ronquières[1]. Deze sluiting duurde van 12 juni tot 26 juli.

 

Januari tot juni

2021

2020

Δ21-20

2019

Δ21-19

In bruto ton

(gewicht van goederen en containers)

261.056

194.749

+34%

 

228.642

+14%

In TEU (twenty-foot equivalent unit)

(standaard containermaat)

20.060*

19.751

+2%

21.254

-6%

*cijfer te bevestigen door de uitbater

 

Na de voorstelling van de cijfers van het eerste semester aan de raad van bestuur, verklaarde de voorzitter van de Haven van Brussel, Yassine Akki: “Zoals we kunnen zien, is het herstel goed op gang gekomen met mooie cijfers die de goede gezondheid van onze activiteiten laten zien. “

 

Ook Alain Maron, minister van Klimaattransitie en Milieu, gaf commentaar op deze positieve resultaten van het eerste semester:  “Wij blijven meer dan ooit vastberaden om van de binnenvaart in Brussel een performant en doeltreffend alternatief te maken voor het goederenvervoer, voor een duurzamere mobiliteit en betere luchtkwaliteit. Waterwegtransport is immers DE milieuvriendelijkste vervoerswijze: in het eerste semester kwam dat neer op 340.000 vrachtwagens minder op de Brusselse wegen, wat overeenkomt met 53.000 ton minder CO2-uitstoot

[1] https://www.dhnet.be/regions/centre/le-pont-canal-du-plan-incline-de-ronquieres-mis-a-sec-pour-des-travaux-d-entretien-60cc72dc9978e26ce1aaf175

 

 

Gepubliceerd op 27/08/21