De klanten aan het woord

De Meuter, 50 jaar in dienst van de bouwsector. Sven De Meuter, bestuurder, G&A De Meuter
La parole aux clients

Sven De Meuter ontvangt ons in de faciliteiten van het bedrijf, gelegen in de voorhaven. Hij begint zijn dag graag met een beetje actie in het veld: boordevol energie maakt hij zijn ronde op de site, hij begroet zijn werknemers, lost een paar problemen op, rijdt zelfs met een bulldozer, voordat hij naar het kantoor gaat voor het gesprek. G&A De Meuter heeft net zijn 50ste verjaardag gevierd. Het bedrijf is in Brussel zeer zichtbaar door zijn afbraakwerkzaamheden, maar voert ook andere taken uit en is op verschillende fronten actief. 

Portnews: U heeft net het 50-jarige bestaan van G&A De Meuter gevierd, hoe is uw bedrijf in vijftig jaar tijd geëvolueerd?

Sven De Meuter: Vijftig jaar geleden zijn we begonnen met afbraak- en grondwerkzaamheden. In het midden van de jaren tachtig begonnen we vervolgens met het vergruizen van inert afval. In de jaren negentig openden we ons eerste afvalsorteercentrum in Laken, en in dezelfde periode begonnen we met onze asbestverwijderingsactiviteiten. Ten slotte zijn we in de jaren 2000 begonnen met bodemsanering. Zoals u ziet, zijn we in vijftig jaar tijd echt gegroeid en hebben we vele activiteiten ontwikkeld. Desondanks wilden we altijd een familiebedrijf blijven. 

Wanneer bent u bij de Haven van Brussel gekomen en waarom heeft u gekozen voor de Haven om zich verder te ontwikkelen? 

We zijn in 2007 bij de Haven gekomen. We waren toen op zoek naar een industrieterrein voor onze afvalsorteerwerkzaamheden. Aanvankelijk wilden we niet specifiek een haventerrein. Maar we realiseerden ons al snel dat een directe verbinding met de waterweg een belangrijke troef was, en dat die toegankelijkheid van de waterweg in de toekomst steeds belangrijker zou worden. We hebben bovendien drie sites die langs een kanaal liggen, maar de site in de Haven van Brussel is de site die het best verbonden is met het kanaal. 

Wanneer bent u de binnenvaart beginnen te gebruiken?

We hebben in 2004 een aantal tests gedaan op onze site in Grimbergen. Vervolgens zijn we op zoek gegaan naar partners waarmee we de binnenvaart konden uitwerken. Pas in 2007 begonnen we echt regelmatig gebruik te maken van het vervoer over de waterweg, toen we in de Haven van Brussel aankwamen. En sindsdien is de tonnage per waterweg echt aanzienlijk geworden voor de hele groep. 

Wat is voor u het voordeel van de binnenvaart?

Vanuit een strikt economisch oogpunt is dat niet altijd een voordeel. Vaak is vervoer per schip nog steeds iets duurder dan vervoer per vrachtwagen. Het gaat dan om een paar eurocent per ton, wat niet veel is, maar als we het over honderdduizenden ton hebben, wordt het toch iets belangrijker. Maar gezien de huidige verzadiging en het aantal ongelukken op de ring is het werken met boten voor ons veel betrouwbaarder voor het vervoer van onze goederen, grond en afval. Het is dus echt een strategisch voordeel. Een ander belangrijk aspect is de veranderende wetgeving, die het vervoer over de waterweg soms verplicht om bepaalde bestemmingen te bedienen, vooral in Vlaanderen. Dat is bijvoorbeeld vaak het geval voor grond die we naar die bestemmingen vervoeren.

Wat zijn uw activiteiten op de site van de Haven van Brussel?

In de eerste plaats hebben we ons eigen gemengde afval van onze Brusselse sloopwerven dat hier aankomt, we bieden een containerdienst aan, vooral voor aannemers. We hebben ook een contract voor grofvuil met de Stad Brussel en met Net Brussel, en we hebben ook een afvalstortingsdienst voor aannemers of particulieren, die hun afval rechtstreeks kunnen komen storten. 

U bent dus een onmisbare speler in de circulaire economie? 

Absoluut! Vooral in een grote stad als Brussel. Door de dichtheid in Brussel is er te weinig ruimte voor containerparken, en daarin spelen wij een belangrijke rol omdat de gemeenten en het gewest huis-aan-huisophalingen organiseren en vervolgens hun afval naar ons toe kunnen brengen. Onze aanwezigheid in Brussel voorkomt dus dat dat afval te veel kilometers moet afleggen. Onze installaties vormen dus een intermediair centrum voor het sorteren en ophalen van afval, wat cruciaal is voor de circulaire economie in Brussel. 

Hoe is uw relatie met de Haven van Brussel? 

Die is over het algemeen erg goed. We hebben een zeer goede relatie met de Haven van Brussel, we hebben een vrij nauwe en directe band met het bedrijf. Mijn commerciële contactpersoon bij de Haven is zeer reactief en ik kan snel een afspraak maken met de directie als ik daarom vraag. Er zijn ook platformen waarop we elkaar beter kunnen leren kennen, zowel de Business Clubs als de activiteiten van de Brusselse Havengemeenschap, waarop we op een informele en gezellige manier kunnen kennismaken en discussiëren in een aangenaam kader.

Gepubliceerd op 02/04/20