Drie nieuwe ondernemingen verkrijgen het label 'CO₂-neutraal'

Voor het tweede jaar op rij stelt de Haven van Brussel de diensten van een klimaatdeskundige ter beschikking van haar ongeveer 190 concessiehouders. Het doel: hen in staat stellen de balans op te maken van hun CO₂-uitstoot, hun energiekosten en de maatregelen die zij moeten nemen om beide te doen dalen. Voor dit jaar 2022 vertellen drie in de Haven gevestigde ondernemingen ons welke lessen zij hebben getrokken (en welke voordelen zij hebben gehaald) uit deze aanpak. 

Ziegler: een intelligente publiek-private samenwerking

Roel Castelein is Corporate Sustainability Manager voor de 15 landen waar Ziegler actief is (vervoer en logistiek). Vanuit zijn kantoor aan de Heembeekkaai doet hij de strategie van zijn groep uit de doeken. "Alles wat we in onze steden drinken, eten of verbruiken, wordt vervoerd per vrachtwagen, boot of vliegtuig, die allemaal worden aangedreven door verbrandingsmotoren. Onze voornaamste zorg is dan ook onze koolstofvoetafdruk verkleinen. Zo hebben we in samenwerking met de Stad Brussel en Interparking een aantal proefprojecten ontwikkeld, zoals de microhubs: vanuit onze installaties in de Haven van Brussel brengen we de goederen met bestelwagens naar de parkings en elektrische cargofietsen brengen ze naar hun eindbestemming. We hebben ook vier autonome elektrische voertuigen besteld, die door een operator op afstand kunnen worden bestuurd. Op lange termijn zorgt dit niet alleen voor het terugdringen van de CO₂-uitstoot, maar helpt het ook een groot structureel probleem oplossen: het toenemende gebrek aan chauffeurs in onze sector." Ziegler heeft ook andere mogelijkheden voor ogen, zoals chauffeurs aanmoedigen om hun snelheid te verminderen (10% minder CO₂-uitstoot) of bepaalde leveringen over de weg vervangen door alternatieven per spoor of over het water. "Maar daarvoor moeten onze klanten bereid zijn wat langer op de goederen te wachten."

CCB: nog beter geïntegreerd zijn in de stedelijke omgeving

Niet iedereen is ervan op de hoogte, maar beton is... een vers product. "Er wordt aangenomen dat het bruikbaar is tussen 100 en 120 minuten na de eerste batch*. Dit beton wordt dus noodgedwongen per vrachtwagen geleverd. Dit korte tijdsbestek betekent dat wij zonder de Haven niet in staat zouden zijn deze leveringen zo duurzaam te organiseren voor de bouwplaatsen in de hoofdstad van Europa (de meeste van onze grondstoffen komen al via het water bij ons aan)." Marie-Sophie Foucart, directrice van de activiteit "stortklaar beton" bij CCB, een dochteronderneming van de Italiaanse groep Cementir Holding, vertelt ons over de vooruitgang die werd geboekt na de audit van de klimaatdeskundige.  "Als zware industrie kunnen we niet om deze benadering heen. Intern hadden we hierover al een denkproces opgestart en hadden we al andere certificeringen verworven zoals C2C (Cradle-to-Cradle). Dankzij de analyses van de klimaatdeskundige van de Haven konden we sneller oplossingen vinden. Met betrekking tot energie zijn we overgeschakeld naar hernieuwbare energie, maar hebben we ook het aantal kleine positieve initiatieven sterk opgedreven: algemeen gebruik van leds, installatie van aanwezigheidsdetectoren, bewustmaking van de teams, enz." Ook het luik 'mobiliteit' werd niet vergeten: "We moedigen het personeel voortaan aan om te fietsen en te carpoolen. Daarnaast hebben we onze oude wiellader vervangen door een veel energiezuinigere machine. We denken dus niet alleen vanuit economisch oogpunt, maar ook vanuit duurzaamheid." Nog een stap verder? Uiteraard. "Onze Deense collega's zijn momenteel pioniers, met de eerste volledig elektrische betonmixer-vrachtwagen. Tegen 2025 willen we die in Brussel in gebruik nemen!"

* Hoeveelheid vers beton geproduceerd in één cyclus door een niet-continue menger

De Cloedt: "een economische én ecologische benadering"

Deze Belgische familiegroep, die actief is in 10 landen, heeft verschillende onderscheiden maar complementaire activiteiten ontwikkeld: winning en productie van zand en aggregaten, herstel van stranden en baggerwerken. Jef De Brabandere, die verantwoordelijk is voor baggerwerken, legt uit dat zijn groep wil evolueren naar een duurzamere aanpak. "We zijn al zeer actief via de waterweg (jaarlijks wordt al een miljoen ton goederen naar de Haven vervoerd). Bovendien zijn we ook voortrekker wat de verwerking van verontreinigd slib betreft, via Bioterra in Genk, waar wij 1.500 ton grond en slib per dag kunnen verwerken. Maar het is steeds nuttig de mening van een specialist te horen, en de bijdrage van de klimaatdeskundige van de Haven was waardevol. Wij willen onze energiekosten immers verlagen, zowel om economische als om ecologische redenen." Zo heeft De Cloedt bijvoorbeeld een systeem ontwikkeld voor autonome boten die worden aangedreven door elektromotoren, een soort drijvende versie van de containers. "We zijn zeer trots op onze 16 watertrucks, die de binnenvaart de komende jaren radicaal zouden moeten veranderen. Meer concreet heeft de energie-audit geleid tot de vervanging van bepaalde motoren (Euro6 en, morgen, waarom niet op waterstof) en tot logistieke verbeteringen."

Andere ondernemingen hebben al belangstelling getoond om in 2023 een beroep te doen op de diensten van onze klimaatdeskundige: Interbeton en Duferco.

Krachtige en inspirerende verbintenissen

In het kader van de overeenkomst tussen de concessiehouders en de Haven van Brussel werd de audit kosteloos aangeboden aan vrijwillige ondernemingen, in ruil voor een verbintenis om hun CO₂-uitstoot te compenseren door een internationaal ontwikkelingsproject voor de bescherming van het klimaat te steunen.

CCB heeft ervoor gekozen het door CO₂Logic ontwikkelde Rwanda Water Project te steunen (48 gerenoveerde waterputten die in één jaar tijd 36 miljoen liter zuiver water bedelen en daarbij 33.000 ton hout besparen).

Ziegler van zijn kant heeft beslist een deel van zijn CO₂-uitstoot te compenseren door een windenergieproject in India te steunen (30 turbines die in één jaar de uitstoot van 53.000 ton CO₂ besparen).

Tot slot ondersteunt De Cloedt een project in Ghana: de ontwikkeling en distributie van efficiënte huishoudelijke kooktoestellen, waardoor miljoenen bomen worden gespaard, gezinnen worden ondersteund, economische activiteiten worden gestimuleerd en de sanitaire omstandigheden in het land worden verbeterd.

Adressen:

Ziegler Brussels - Corp. Hq General Mgt: Vilvoordsesteenweg 11, 1120 Brussel

CCB: Havenlaan 79 A, 1000 Brussel

GROUP DE CLOEDT NV: Gachardhouse Gachardstraat 88 B12, 1050 Brussel

Gepubliceerd op 17/11/22