Het grootste sorteercentrum van de Benelux ingehuldigd in de haven van Brussel

Le plus grand centre de tri du Benelux inauguré au port de Bruxelles

Met het officieel door bpost ingehuldigde sorteercentrum ‘Brussel X’ aan de waterweg, vlakbij de Budabrug, heeft de Haven van Brussel het grootste sorteercentrum van de Benelux op haar domein. Daar zal de post verwerkt worden van de provincies Brussel en Vlaams-Brabant, maar ook postpakketten voor het hele land. De inhuldiging vond plaats in aanwezigheid van federaal minister van Overheidsbedrijven Alexander De Croo, de ceo van bpost Koen Van Gerven en de voorzitter van de Haven Mohammed Jabour.

Het enorme pakjessorteercentrum van bpost werd mogelijk gemaakt dankzij een investering van 120 mln. euro in hoogtechnologische machines. Niet verwonderlijk, aangezien postpakketten in volle opmars zijn door de boom van de e-commerce. Op de site worden 1 500 mensen tewerkgesteld die van andere sorteercentra komen of die aangeworven werden als nieuwe personeelsleden. Daarvoor werd een overeenkomst ondertekend tussen bpost en Actiris, de Brusselse dienst voor arbeidsbemiddeling.

Het nieuwe Brussel X werd gebouwd op de oude Carcoke-site: tot voor kort de meest verontreinigde site van Brussel. Het terrein kon in iets meer dan zes jaar gesaneerd en bouwrijp gemaakt worden voor een totale prijs van 35 mln. euro. Dat werd mogelijk gemaakt dankzij een ambitieus publiek-privaat partnerschap dat de Haven afsloot met het consortium Katoen Natie-Jan De Nul-Envisan, en de financiële steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Europese Investeringsbank. 

Aangezien bpost gelegen is op het achterste gedeelte van de site en geen gebruikmaakt van de waterweg, ging de Haven op zoek naar een bedrijf dat gebruik kon maken van het terreingedeelte aan de waterweg. Het toekomstige bedrijf zal dan ook intensiever gebruik kunnen maken van de waterweg voor zijn transport. Verder heeft het Nederlandse bedrijf BAM de concessieovereenkomst getekend en vergunningsaanvragen ingediend voor de bouw van een asfaltcentrale op de site. Wij hopen dan ook snel een extra klant te kunnen verwelkomen op de site, en zo een industrieel pijnpunt aan de ‘ingang’ van de haven in ere te herstellen.

Gepubliceerd op 21/12/17