Investeringsmogelijkheden op het terrein grenzend aan het TIR-centrum
Appel à projets

De site gelegen tussen het koninklijk pakhuis van Tour & Taxis en het TIR-centrum wordt verder ontwikkeld. Leefmilieu Brussel heeft er via Extensa voortaan zijn nieuwe maatschappelijke zetel en het Herman Teirlinckgebouw, dat 2 600 ambtenaren huisvest van de Vlaamse Regering, opende er vorige zomer zijn deuren. 

Anderzijds en wat de openbare overheden betreft, keurde de gewestregering in december 2012 het Masterplan goed i.v.m. de ontwikkeling van het terrein grenzend aan het TIR-centrum (het TACT), met een oppervlakte van 86 470 m². Sindsdien is de site geïdentificeerd als prioritair in het kader van het Kanaalplan. Er moeten industriële activiteiten ontwikkeld worden, die zo goed mogelijk geïntegreerd moeten worden in de stedelijke omgeving. Daartoe geeft de Haven percelen in concessie, zoals hieronder aangeduid:

De eerste projectoproep heeft betrekking op de concessie van een haventerrein van 5 249 m² (blauwe pijl op het plan).

De selectiemodaliteiten van relatief belang (op 100) zijn de volgende:

 • financiële gezondheid van de kandidaat en samenhang van zijn project met de financiële investeringsmiddelen (30/100), qua: 
 • investeringsbedrag;
 • voorziene budget voor de uitvoering van het project;
 • samenhang van het businessplan;
 • aantal door het project gecreëerde jobs (20/100);
 • kwaliteit van de stedelijke ambitienota, die beoordeeld wordt in het licht van de ambities en doelstellingen van het Kanaalplan (20/100);
 • vernieuwend karakter en duurzaamheid van het project voor de Haven en het Gewest, strategisch belang van de activiteit rekening houdend met de huidige activiteiten in de haven en de doelstellingen zoals bepaald in het Masterplan van de Haven van Brussel (20/100); 
 • mogelijk gebruik van de waterweg voor de bouw van het project en de latere exploitatie (10/100).

De kandidaat gaat geselecteerd worden in samenwerking met de partners van het team Kanaalplan, nl. de Haven van Brussel, het team van de Bouwmeester, de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting en Brussel Stedelijke Ontwikkeling. De kandidaturen moeten ingediend zijn voor 28/02/2018.

De tweede projectoproep heeft betrekking op een terrein van 1 716 m2 en omvat het oude stationsgebouw en omgeving (rode pijl op het plan).

De principes van de te ontwikkelen activiteiten zijn de volgende:

 • renovatie van het oude station en mogelijke uitbreiding ervan;
 • aanleg van een groene, privatieve, maar openbaar toegankelijke, zone op het terrein dat het architecturaal project omgeeft;
 • activiteiten die aangepast zijn aan de wettelijke voorschriften voor gebieden voor havenactiviteiten en vervoer.

De kandidaturen moeten ingediend zijn voor 31/03/2018.

Het volledige dossier van de twee projectoproepen kunt u vinden op de website van de Haven.

Gepubliceerd op 21/12/17