Nieuw beheerscontract 2021-2025: het Gewest bevestigt zijn ambities voor de Haven! (filmpje)

Nouveau contrat de gestion 2021-2025 : la Région affirme ses ambitions portuaires ! (vidéo)

Het nieuwe beheerscontract werd op donderdag 14 januari ondertekend door minister Alain Maron, als vertegenwoordiger van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en door Yassine Akki, voorzitter, Anthony Baert, ondervoorzitter, Alfons Moens, directeur-generaal en Philippe Matthis, adjunct-directeur-generaal, als vertegenwoordigers van de Haven van Brussel.

Met een ongeziene financiële verbintenis van 93,5 miljoen euro geeft het Geweest blijk van het vertrouwen dat het stelt in de havenontwikkeling om zijn doelstellingen te behalen op economisch en milieugebied en op dat van de mobiliteit. Dit vertegenwoordigt een uitzonderlijke gemeenschappelijke verbintenis om onder meer de klimaatopwarming te bestrijden en de Haven op weg te zetten naar een economische transitie.

Concreet betekent dit dat het goederenvervoer over de waterweg daarin volledig wordt ondersteund voor de essentiële opdracht die het vervult op het gebied van mobiliteit in Brussel. Als voorbeeld kunnen de volgende projecten worden aangehaald: voortzetting van het onderhoud van de haveninstallaties (kanaal, beweegbare bruggen en sluizen) voor een bedrag van 15 miljoen euro of investeringen in het kanaal en de kunstwerken voor een bedrag van bijna 15 miljoen euro, waarvan 9,5 miljoen euro naar de bouw en versterking van de nieuwe kademuren zal gaan.

Het beheerscontract wijst ook op de steun die het Gewest hecht aan het onderhoud en de uitbreiding van het havendomein. Hieronder valt onder meer de verwerving door het Gewest van de 40 ha van de site van Schaarbeek-Vorming, waarvan 20 ha door de Haven van Brussel kan worden ontwikkeld.

Het bekrachtigt ook de verbintenis van het Gewest om het havendomein optimaal toegankelijk te houden via de weg en het spoor. Er zullen drie grote infrastructuurprojecten worden gerealiseerd: de ontwikkeling van het TIR-centrum als hefboom voor een voorbeeldige, duurzame stedelijke distributie, de inplanting van een nieuwe DBDMH-kazerne op een terrein van 18 000 m² op het Port Business Park (terrein gelegen tussen Thurn & Taxis en het TIR-centrum) en de bouw van een trimodaal logistiek platform door de privésector op de site van Schaarbeek-Vorming.

Tot slot verbindt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zich ertoe om vier grootschalige projecten voor stedelijke integratie uit te voeren in het havendomein: het park op de linkeroever van het Bécodok, de bouw van een sportinfrastructuur in de zwaaikom van het Vergotedok, de oprichting van een gewestelijke watersportpool aan de BRYC (Bruxelles Royal Yacht Club) of de aanleg van een gescheiden fietspad langs het havendomein op de 14 km van de linkeroever van het kanaal.

Gepubliceerd op 29/01/21