Masterplan: een duurzame verbintenis

Masterplan : un engagement durable

Op die manier beschikt de Haven over de middelen om haar ambities te verwezenlijken. De grondslag van dit contract past meer globaal binnen het kader dat werd gedefinieerd door het masterplan 2040 van de Haven. Dat masterplan is gericht op een sterke duurzame verbintenis voor een havenontwikkeling die het volledige gewest en zijn inwoners op lange termijn ten goede komt. 

De grote pijlers van dit masterplan zijn uiteenlopend. De voornaamste pijler is erop gericht het goederenvervoer over het water aan te moedigen, zowel voor de levering van goederen als voor het transport van werfmateriaal, om het aantal vrachtwagens in Brussel te verminderen door een rol van ‘logistieke facilitator’ te spelen. 

Die strategie wil in de eerste plaats steun verlenen aan de bedrijven die deelnemen aan de transitie naar de circulaire economie in Brussel en op die manier bijdragen tot de voorbeeldige benadering van Brussel in dat domein. 

Het masterplan voorziet ook in een nieuwe visie voor het TIR-centrum door het in te zetten als hefboom voor een optimale groene stedelijke distributie. Tegelijk zou de ontwikkeling van de site van Schaarbeek-Vorming het op termijn mogelijk moeten maken om een multimodaal (water-spoor-weg) regionaal logistiek platform te operationaliseren. 

Tot slot is het meer algemeen de bedoeling om op verschillende manieren de havenactiviteit harmonieus in het stedelijke weefsel op te nemen, samen met de inwoners.

Hier kunt u het volledige masterplan en de samenvattende brochure downloaden. 

Gepubliceerd op 28/01/21