Trafieken 2020: de Haven van Brussel houdt zich staande in de gezondheids- en economische crisis

Hoewel het transport over het water aanzienlijk is gedaald in bijna alle Europese landen als gevolg van de economische terugval, laat de globale trafiek van de Haven van Brussel een lichte stijging van 0,3% optekenen voor 2020. 

Dit is een lichte stijging die het gevolg is van een herstel van het evenwicht van de transittrafiek. Die was vorig jaar fors gedaald en heeft zich in 2020 hersteld met een stijging van meer dan 20%.

De eigen trafiek is met 5,3% gedaald, wat niettemin een mooi resultaat is. De lockdown heeft in het eerste semester van 2020 immers voor een aanzienlijke vertraging van de havenactiviteit gezorgd, waardoor de eigen trafiek met bijna 32% was gedaald in april. 

Met meer dan 4,9 miljoen ton overslag, is de daling met 5% van de eigen trafiek in 2020 miniem, wetende dat in het verleden enkel in 2018 en 2019 meer dan 5 miljoen ton goederen werd vervoerd. 

Ondanks de uitzonderlijke omstandigheden van een jaar dat werd gekenmerkt door een gezondheidscrisis zonder weerga, is dit voor de Haven van Brussel het derde beste jaar in termen van de eigen trafiek sinds haar oprichting als gewestelijke vennootschap in 1993. 
 
Die globale trafiek over het water laat zich zeer concreet voelen, aangezien die het mogelijk heeft gemaakt 621 000 vrachtwagens van de weg te houden, 96 000 ton CO2 minder uit te stoten en 24 miljoen euro externe kosten te besparen.
 
Geen verandering in de top drie
 
De bouwmaterialen blijven traditioneel boven aan de lijst staan van de producten die in Brussel over het water worden vervoerd, gevolgd door de olieproducten en de containers. Deze top drie is hetzelfde als vorig jaar. 
 
De daling van de bouwsector wordt verklaard door de volledige stillegging van de werfactiviteiten tijdens de lockdown in het voorjaar en de daling van de olieproducten is het rechtstreekse gevolg van de vermindering van het aantal verplaatsingen tijdens dezelfde periode. Tot slot komen de levensmiddelen en daarnaast de landbouwproducten als grote winnaars uit dit crisisjaar. Iedereen heeft de stormloop op die voedingsproducten kunnen zien tijdens de lockdown in het voorjaar.

De containers beperken de schade, opmerkelijk resultaat van de paletten

Ondanks een daling van 10% van de containertrafiek halverwege het jaar, kon door het herstel van de trafieken in het tweede semester het verlies worden beperkt. In termen van TEU (twenty foot equivalent unit) bedraagt dat verlies 5%. Ondanks een lichte daling is 2020 het tweede beste jaar voor het containervervoer sinds die activiteit wordt uitgeoefend op de Haven van Brussel. 

De beste jaarresultaten worden opgetekend door de palettentrafiek over het water, die met 33% is gestegen ten opzichte van 2019. De gezonde activiteiten van de paletten en containers zijn bemoedigend en tonen dat de inspanningen van de Haven op het gebied van de diversificatie van de trafieken hun vruchten afwerpen.

Geen verrassing voor de handelspartners van de Haven van Brussel: Nederland blijft nog steeds op kop, gevolgd door België, Duitsland en Frankrijk. 

Belangrijke speler voor duurzame, economische ontwikkeling

Ter gelegenheid van de voorstelling van de trafiekcijfers aan de raad van bestuur van de Haven van Brussel, verklaarde Yassine Akki, voorzitter van de Haven: “Dit volkomen ongeziene jaar heeft in ieder geval aangetoond dat de Brusselse havenactiviteit goed stand heeft gehouden en zich kan aanpassen aan onverwachte omstandigheden. Zo heeft de Haven van Brussel haar sleutelrol bevestigd in de duurzame bevoorrading van de hoofdstad en vertolkt ze meer dan ooit een vooraanstaande rol op het gebied van economische ontwikkeling, werkgelegenheid, mobiliteit en milieu.“ 

De minister van Klimaattransitie en Leefmilieu Alain Maron verheugt zich over de inzet van de Haven van Brussel voor de klimaattransitie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. “Om de rol van de Haven in de duurzame bevoorrading van onze gewest te versterken, werken wij aan de ontwikkeling van het goederenvervoer via het spoor in de voorhaven. Die multimodale verbinding tussen het spoor en de waterweg zal de Haven aantrekkelijker maken en de toeleveringsketens op Europees niveau versterken en tegelijkertijd de koolstofuitstoot ervan verminderen.“

Trafics 2020: le Port de Bruxelles résiste à la crise sanitaire et économique
Trafics 2020: le Port de Bruxelles résiste à la crise sanitaire et économique
Trafics 2020: le Port de Bruxelles résiste à la crise sanitaire et économique
Trafics 2020: le Port de Bruxelles résiste à la crise sanitaire et économique
Trafics 2020: le Port de Bruxelles résiste à la crise sanitaire et économique
Gepubliceerd op 29/01/21