De herstellingswerken aan het brugdek van de Budabrug zullen eindelijk van start kunnen gaan na de inspectie ervan door de gerechtsexperts. Tot dan toe, en in afwachting van het akkoord van de experts, was elke ingreep op het brugdek verboden.

De aannemer zal nu het brugdek kunnen onderzoeken en precies beoordelen hoe groot de omvang van de herstellingswerken is, wat de kosten zijn en hoelang dit zal duren.

Tegelijkertijd evalueert de Haven van Brussel, in overleg met de gewestelijke overheden, Brussel Mobiliteit en de MIVB de mogelijke alternatieven om de mobiliteit in de omgeving van de Budabrug te verbeteren, in het bijzonder voor de verbinding tussen beide oevers voor voetgangers en fietsers.

Na raadpleging van de markt en een grondig onderzoek van de offertes bleek het project om een veerboot voor voetgangers en fietsers te installeren om de twee oevers met elkaar te verbinden, ontoereikend: de oplossingen die op deze plaats konden worden aangebracht, hadden geen voldoende capaciteit om de oversteek van fietsers en voetgangers met een redelijke wachttijd mogelijk te maken en droegen zeer hoge kosten met zich mee.

De fietsers- en voetgangersbrug van Vilvoorde die binnenkort zal worden geopend, zou voetgangers en fietsers bovendien een alternatieve oplossing kunnen bieden, hoewel deze onvolmaakt blijft.

Ter herinnering: op de avond van 30 december 2022 is een schip in aanvaring gekomen met de Budabrug, waardoor de brug buiten gebruik is geraakt. De werkzaamheden om de scheepvaart te herstellen begonnen op 2 januari en werden op 6 januari afgerond met het verwijderen van het brugdek.

De Budabrug is eigendom van de Haven van Brussel die de dagelijkse operaties ervan verzekert. De brug ligt aan de noordelijke ingang van de Haven van Brussel. Het is een hefbrug met een doorvaarthoogte van 33 meter die onder normale omstandigheden 24 uur per dag en 365 dagen per jaar toegang geeft tot de voorhaven.

Gepubliceerd op 31/01/23