Bienvenue à BDO

onze en uw nieuwe logistiek - en transportdeskundige! 

Analyse, evaluatie en optimalisatie van de stromen

Hoe kunnen we de logistieke keten optimaliseren van bedrijven die gebruikmaken van de waterweg in Brussel? Voor welke bedrijven kan een modal shift naar de waterweg relevant zijn? Hoe kan transport over de waterweg voordelig zijn? Sinds april buigt een team van vier deskundigen zich over die vragen. Alle vier werken ze voor het departement Transport en Logistiek van BDO: een kantoor met internationale faam dat actief is in 162 landen. Bij hun klanten in België zijn o.a. Infrabel, Brussels Airport en De Vlaamse Waterweg. Zo zijn Roel Peeters en Louis Lippens met Helen De Schutter en Eric Duchesne ter ondersteuning, begonnen de inkomende en uitgaande goederenstromen te analyseren voor alle transportmodi - weg, water, lucht en spoor. Zo kregen ze een goed beeld van de vragen en noden van de beheerders van de transportinfrastructuur en van diegenen die ze gebruiken, de transporteurs.

De oplossing voor de congestie? Een modal EN een mental shift

Brussel behoort, net als Antwerpen, tot de steden met het grootste fileleed in Europa. Wat is daarvan de oorzaak? 70% van het transport verloopt over de weg. Dat percentage blijft constant en zal zelfs verder toenemen als we niets doen.

Een van de belangrijkste oplossingen voor het congestieprobleem is bekend: minder transport laten verlopen over de weg en meer over de waterweg en het spoor. “Maar een bedrijf overtuigen van de voordelen van een modal shift is niet eenvoudig”, bevestigt Roel. “Want zelfs als we de haalbaarheid en relevantie ervan kunnen bewijzen, moet het bedrijf de shift nog aanvaarden en het uitvoeren. Dat noemen we de ‘mental shift’, die noodzakelijk is om de ‘modal shift’ te doen slagen.”

Wie is jullie doelpubliek?

BDO focust zich vooral op bedrijven die gevestigd zijn in een straal van 100 km rond Brussel en die goederen transporteren van of naar de hoofdstad. In de eerste plaats mikken we op bouwmaterialen en FMCG. Volgens Roel is het belangrijk om de terugkeer van die goederen niet te negeren. “Als we bestuderen hoe we de afvoer van grond van bouwwerven in Brussel kunnen organiseren, is het uiterst belangrijk om tegelijk ook na te denken over de inkomende materialenstromen die nodig zijn voor de bouwsector. Hetzelfde geldt voor glas; de analyse van de inkomende stromen van glazen flessen (leeggoed) moet gebeuren samen met de studie van de uitgaande stromen.

Hoe kan ik als klant van de Haven genieten van die expertise?

Wilt u graag meer weten over de mogelijkheden van een modal shift van uw goederenstromen? Neem dan contact op met Roel Peeters en Louis Lippens. Beiden zijn regelmatig aanwezig op onze maatschappelijke zetel, op donderdag en vrijdag. Uiteraard verlopen de gesprekken in alle vertrouwelijkheid.

Praktisch: meestal voeren Roel en Louis een eerste screening uit m.b.v. een vragenlijst die ze zelf hebben opgesteld. Daarmee bepalen ze of een bedrijf al dan niet kan overwegen om zijn transportmodi aan te passen. Naast de gesprekken met het bedrijf analyseren ze ook de goederenstromen, de uitrusting, de uitrusting op de nabijgelegen kades enz. alvorens te bepalen welke concrete aanpassingen moeten gebeuren

Contact: bdo@port.brussels - +32 (0) 477 20 51 51

Gepubliceerd op 11/06/19