Nous travaillons pour vous !

In deze nieuwe rubriek in uw Portnews geven we het woord aan de personeelsleden van de Haven die zich dagelijks inzetten voor u en de ontwikkeling van de Brusselse haven. 

Olivier Lambrechts, sluis- en brugwachter - Kapiteinsdienst

Portnews: Hoe ben jij sluis- en brugwachter geworden?

Olivier Lambrechts: Ik ben begonnen als steward bij de Stad Brussel. Tien jaar geleden werd ik gedetacheerd bij de Haven voor bewakingsopdrachten. Destijds waren we met vier en deden we met de fiets bewakingsrondes op het havendomein om ongepast gedrag en problemen op te sporen. Toen de Haven enkele functies voor sluis- en brugwachters openstelde, hebben ze me voorgesteld om het examen af te leggen. Aangezien het beroep mij erg interesseerde, ben ik de uitdaging aangegaan en legde ik het examen met succes af. Ik ben dan ook sluismeester geworden bij de grootste dienst van de Haven, de Kapiteinsdienst. Van de vier stewards die er destijds waren, zijn er trouwens drie als sluismeester begonnen bij de Kapiteinsdienst.

Voor zij die het beroep niet kennen, wat zijn zoal uw taken?

We hebben twee hoofdtaken: de eerste bestaat erin om boten van het ene niveau van het kanaal door te laten tot het andere en de kunstwerken te doen draaien. De tweede is even belangrijk en bestaat erin het waterpeil te regelen om het kanaal bevaarbaar te houden en overstromingen te vermijden. Daarvoor stellen we de sluisventielen af, en controleren we de overstroomventielen die de Zenne verbinden met het kanaal. Dat is dus erg belangrijk, aangezien we zo voorkomen dat het kanaal overstroomt in de stad. De sluizen moeten dan ook permanent, 24u op 24 bemand worden. 

Hoe ziet jouw dag er precies uit? 

We werken in shiften. Vandaag sta ik met de dag. Ik ben dus om 4.30u opgestaan en werk van 6u tot 19.30u. Morgen werk ik niet, en een collega komt me aflossen voor de nachtpermanentie. Boten varen door de sluizen van 6u tot 22u; de nachtwaker laat ze dus door tot 22u en houdt het waterpeil constant in de gaten tijdens zijn wachtdienst. Dagelijks varen gemiddeld twintig tot dertig boten door de sluizen die de Haven beheert. 

Hoe verloopt het contact met de schippers?

Over het algemeen goed, maar hier op de sluis van Anderlecht moeten ze niet meer van hun boot afstappen om ons hun papieren te tonen. Het contact blijft dus beperkt tot de mariphone (nvdr.: het radiosysteem dat gebruikt wordt om te communiceren tussen boten) en een signaal vanuit de sluiscabine. Op de sluis van Molenbeek stappen schippers wel af voor de inning van vaar- en aanmeerrechten. Daar is er dus wel een rechtstreeks contact. Zoals bij alle menselijke relaties zijn er mensen met wie je een band smeedt en andere die je gewoon begroet. 

Beheert de operationele dienst van de Kapiteinsdienst ook de mobiele bruggen in Brussel?

Ja, naast de sluizen van Anderlecht en Molenbeek beheren we ook de Godshuizenbrug in Molenbeek en de Budabrug, die toegang biedt tot het maritieme havengedeelte. 

Hoe verloopt het contact met de andere sluizen?

Elke sluis staat in contact met de twee aangrenzende sluizen om te communiceren over boten die aankomen en vertrekken en over schommelingen van het waterpeil. Als ik dus hier in Anderlecht een overstroomventiel open, deel ik dat mee aan de sluis stroomopwaarts en de sluis stroomafwaarts zodat we ze op mekaar kunnen afstemmen.

Sluis- en brugwachters zijn dus essentiële schakels in een keten die ervoor zorgt dat de activiteit van de klanten van de Haven goed verloopt?

Inderdaad. We zorgen ervoor dat het verkeer op het kanaal vlot verloopt en dat het waterpeil constant blijft. Zo vermijden we dat boten op de bodem van het kanaal of bruggen botsen, en garanderen we de betrouwbaarheid van de binnenvaart in Brussel.

Gepubliceerd op 02/10/18