Interview met Amélie Augem & Nico Raemdonck, milieudeskundigen bij de Haven van Brussel
Nous travaillons pour vous !

Portnews: Wat zijn de sterke punten van uw job?

Nico: Vooral de afwisseling. Aan het begin van de dag weten we nooit wat ons te wachten staat. Elke dag is anders, afhankelijk van de aanvragen die we krijgen. Het is een zeer uitgebreide job waarin je je niet snel verveelt.

Welke rol spelen jullie als milieu-deskundigen bij de Haven?

Amélie: Nico en ik werken samen en onze taken zijn zeer divers. We werken rond afvalbeheer, de studie en sanering van verontreinigde terreinen, duurzaam aankoopbeleid, de opvolging en verlaging van ons energie- en waterverbruik, het gebruik van hernieuwbare energie, enz. Daarvoor werken we samen met alle diensten van de Haven. Het is aan ons om vragen van collega’s rond milieuthema’s te beantwoorden. Via de commercieel medewerkers verlenen we soms ook advies aan de klanten van de Haven voor hun milieu-acties, het verkrijgen van een milieuvergunning of het beheer van verontreinigde grond bijvoorbeeld. In het algemeen willen we onze collega’s en klanten sensibiliseren rond milieu-uitdagingen. Ook staan we in voor het bevorderen van de biodiversiteit op het havendomein.

Dat is wellicht een onbekend aspect van jullie job, kan je daar iets meer over vertellen?

Amélie: We hebben groene ruimten zoals oevers, waar het mogelijk en zelfs zeer positief is voor iedereen om de biodiversiteit te bevorderen. Dat kan bijvoorbeeld door laattijdig te maaien, om de fauna en flora te laten groeien en bloeien. Dat principe passen we maximaal toe op het havendomein en maakt ook deel uit van onze onderhoudscontracten. Verder denken we na over het ecologisch beheer van onze groene ruimten in het kader van het Natuurplan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat het kanaal erkent als ecologische corridor.

Valt dat te rijmen met de industriële activiteit die eigen is aan een havengebied?

Amélie: Uiteraard, het is zelfs zeer gunstig voor iedereen.

Nico: In 2018 hebben we bijvoorbeeld samen met Leefmilieu Brussel en de vereniging Grenzeloze Schelde het hele havendomein bezocht, om te bepalen waar er biodiversiteit bestaat en waar ze nog ontwikkeld kan worden. Dit jaar gaan we een studie uitvoeren om die zones in kaart te brengen. Zo kunnen we de biodiversiteit bevorderen en kunnen onze bedrijven hun activiteiten in optimale omstandigheden ontwikkelen.

Amélie: We gaan ook analyseren hoe de ruimte gebruikt wordt, met name het kanaal zelf. Want het wateroppervlak kan ook dienen om de biodiversiteit te bevorderen, door er drijvende eilandjes op te plaatsen of metalen mandjes langs de kunstmatig aangelegde oevers te hangen. Daarin kunnen we waterplanten plaatsen voor pootvissen die er eitjes kunnen leggen en een ideale omgeving vinden om zich voort te planten. Dat zijn niet noodzakelijk dure maatregelen om te nemen. Het is zelfs uiterst voordelig: laattijdig maaien bijvoorbeeld is niet alleen beter voor het milieu, het is ook veel goedkoper.

Nico: Verder hebben we vorig jaar vijfentwintig bomen aangeplant op het havendomein, ter gelegenheid van de vijfentwintigste verjaardag van de Haven. Een mooie en symbolische actie voor het milieu.

In 2018 heeft de Haven een belangrijke stap gezet inzake milieubescherming met haar CO2-neutraal label. Hoe is dat gegaan?

Nico: Het initiatief werd ingezet in 2016, toen we beslisten om een koolstofbalans op te maken en een actieplan op te zetten om onze CO2-uitstoot en ons energieverbruik te verlagen. Ik vind dat alle bedrijven vandaag hun koolstofbalans en een actieplan moeten opmaken om hun uitstoot te verlagen. Het gaat erom de inspanningen voor het milieu te stroomlijnen en te meten. Dankzij dat goed beheer kunnen we ook besparingen doen. Tot slot hebben we ook onze restuitstoot gecompenseerd om CO2-neutraal te kunnen worden.

Amélie: En we verlenen ook advies aan onze klanten omtrent dit initiatief, zodat ook zij een koolstofbalans kunnen opmaken en CO2-neutraal kunnen worden.

We hebben al geruime tijd nog een ander label, dat van ‘ecodynamische onderneming’. Wat houdt dat in?

Nico: Het label wordt uitgereikt door Leefmilieu Brussel, om bedrijven te belonen die zich inzetten om hun ecologische voetafdruk te verkleinen. Momenteel hebben we twee sterren, maar we hopen onze derde ster binnenkort te verkrijgen dankzij de inspanningen die we nu al geruime tijd leveren. We hebben ons dossier ingediend en momenteel wordt het nog geanalyseerd.

Amélie: We moedigen onze klanten ook aan om deel te nemen aan het ‘Ecolabel’: als ze twee of drie sterren verkrijgen, krijgen ze immers hun concessie bij de Haven van Brussel aan een voordeliger tarief.

Gepubliceerd op 20/02/19