De Haven waakt over uw veiligheid

Sinds de lente van 2017 is er een cel haventoezicht actief op het havendomein
Le Port veille à votre sécurité

Die patrouilleert dagelijks om de veiligheid op het domein te garanderen.

U kunt Tristan, Dirk en Genci herkennen aan hun uniform. Ze verplaatsen zich het liefst te voet of met de fiets, maar beschikken ook over een wagen. Ze zijn uitgerust met een specifiek elektronisch toestel en staan permanent in contact met onze controlekamer, de ‘Ops Room’ op de Kapiteinsdienst. Indien nodig kunnen ze foto’s versturen naar de Ops Room, audiobestanden registreren en aan live gps-lokalisatie doen. Het team staat onder leiding van Philippe Nicolas, die recent aan de slag ging bij de Kapiteinsdienst als verantwoordelijke van de cel haventoezicht.

Hun rol wordt soms ten onrechte gelinkt met het geven van sancties, maar haventoezichters hebben enkel als opdracht om alle soorten incidenten of anomalieën die zich voordoen op het havendomein vast te stellen in een proces-verbaal en te melden. Vervolgens worden de pv’s verzameld en geanalyseerd door Patrick Maguin, adjunct bij de Kapiteinsdienst, die er het gepaste gevolg aan geeft.

Over welke soorten pv’s gaat het dan?

Dat kan gaan van het sluikstorten van vuil tot een kapotte deur, een defect toestel of een woordenwisseling met een onbevoegde persoon. Meestal gaat onze technische dienst ter plaatse om de schade te herstellen of op te ruimen. Als de schade te wijten is aan een nalatigheid of ongepast gedrag van een concessionaris, moet de technische dienst het oplossen. Soms neemt de Haven ook contact op met de politie of de gemeentedienst wanneer een incident niet onder haar bevoegdheid valt, bijv. bij een defecte reling die niet onder de verantwoordelijkheid valt van de Haven.

Processen-verbaal in cijfers

In 2018 stelde ons team van haventoezichters maandelijks tussen de 140 en 300 processen-verbaal op op het hele havendomein. De zone van het TIR-centrum vertegenwoordigt tussen de helft en twee derde van die pv’s. Over alle zones heen, houden de pv’s vooral verband met afval (± 500 pv’s in 2018), parkeerovertredingen (± 300 pv’s), schade (162 pv’s) en geplande of ongeplande controles van terreinen, gebouwen of magazijnen.

Die cijfers geven aan dat het takenpakket van de haventoezichters zeer uitgebreid is. Ze tonen aan dat het voor iedereen, zowel voor de Haven als voor de klanten, belangrijk is om reactief en proactief te handelen t.a.v. de verschillende incidenten. Neem dus zeker contact op met een van onze stewards voor een vraag waarvoor een interventie vereist is.

U kunt ons 24u/24 en 7d/7 bereiken op het algemeen nummer 02 420 67 00 of via de Ops Room op het nummer 02 247 91 24. De Haven van Brussel neemt uw veiligheid met plezier ter harte.

Gepubliceerd op 20/02/19