Zeer duidelijke toename waterwegtrafiek in de haven in 2017

Très nette progression des trafics par la voie d’eau au port de Bruxelles en 2017

De toename van de globale trafiek met 7% en bijna 7 miljoen ton waterwegtransport bewijst dat de Brusselse havenactiviteit het goed doet en dat de vooruitgang nu al enkele jaren aanhoudt. Qua economische bijdrage voor Brussel is de eigen trafiek het belangrijkst en zeer dynamisch, met een volume van 4,8 miljoen ton en een stijging met 8,8% tegenover +3% voor de transittrafiek (2 miljoen ton).

Dat zijn veelbelovende cijfers, aangezien de waterwegtrafiek in Brussel een zeer concrete impact heeft op de levenskwaliteit van de Brusselaars. Als de waterwegtrafiek via de weg zou verlopen, zouden er immers bijna 650.000 vrachtwagens meer rondrijden op de Brusselse wegen. Dat stemt overeen met 2.000 vrachtwagens per dag en impliceert een besparing van 100.000 ton CO₂ en 25 miljoen euro externe kosten.

De Haven staat in voor de duurzame bevoorrading van Brussel

De bouwmaterialen nemen opnieuw op de eerste plaats in op de lijst met Brusselse havenactiviteiten (58,9%), gevolgd door de olieproducten (23,7%) en de containers (7,7%).

Zo wordt de Haven van Brussel een onweerlegbaar bevoorradingsplatform voor de stad, en dit op de meest duurzame manier. In de categorie bouwmaterialen herstelt de uitgegraven werfgrond zich met een aanzienlijke toename van de volumes. Die stijging vormt een beloning van de acties die de havenautoriteiten hebben ondernomen om aannemers met werven nabij de waterweg ervan te overtuigen gebruik te maken van de waterweg voor de afvoer van grond.

Nieuw containerrecord

Met 31.038 TEU (twenty-foot equivalent unit) (of +4%) breekt de containerterminal een nieuw record, na de sterke stijging die opgetekend werd in 2016. De goede resultaten zetten de havenautoriteiten ertoe aan om de terminal binnenkort uit te breiden. Het gepalettiseerd transport neemt ook toe, maar blijft voorlopig nog een nicheproduct dat de Haven verder wil ontwikkelen.

Ter gelegenheid van de voorstelling van de cijfers in de pers verklaarde Mohammed Jabour, voorzitter van de Haven van Brussel, het volgende: “In naam van de raad van bestuur wil ik de havenbedrijven prijzen: dankzij hen doet het waterwegtransport in Brussel het goed. Maar ik wil ook de Havendirectie en het voltallige personeel feliciteren, die zich dagelijks inzetten voor de verdere ontwikkeling en diversifiëring van het logistieke havenaanbod.“

Rudi Vervoort, Minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en voogdijminister van de Haven van Brussel: Het waterwegtransport en de havenactiviteit zijn rechtstreekse troeven voor de Brusselse economie en genereren heel wat jobs. Daarnaast is waterwegtransport ook de meest milieuvriendelijke transportwijze. Ik ben dan ook verheugd dat de havenactiviteit in Brussel het goed doet, en wil de Haven van Brussel feliciteren met de inspanningen die zij levert om de waterweg te exploiteren. Al mijn lof voor die motiverende resultaten.”

Très nette progression des trafics par la voie d’eau au port de Bruxelles en 2017
Très nette progression des trafics par la voie d’eau au port de Bruxelles en 2017
Très nette progression des trafics par la voie d’eau au port de Bruxelles en 2017
Très nette progression des trafics par la voie d’eau au port de Bruxelles en 2017
Très nette progression des trafics par la voie d’eau au port de Bruxelles en 2017
Très nette progression des trafics par la voie d’eau au port de Bruxelles en 2017
Très nette progression des trafics par la voie d’eau au port de Bruxelles en 2017
Très nette progression des trafics par la voie d’eau au port de Bruxelles en 2017
Très nette progression des trafics par la voie d’eau au port de Bruxelles en 2017
Gepubliceerd op 26/01/18