Een uitzonderlijke eerste jaarhelft

Na de goede resultaten van 2016, heeft de positieve evolutie van de havenactiviteit in Brussel zich in de eerste jaarhelft van 2017 verdergezet. Zo zien we een stijging van bijna 10% van de globale trafiek.

Zowel de eigen - als de transittrafiek nemen toe, met een duidelijke heropleving van de transittrafiek, die de laatste jaren sterk afgenomen was. Die heropleving kan verklaard worden doordat er geen noemenswaardige scheepvaartonderbrekingen waren op de as Antwerpen-Brussel-Charleroi. Maar ook door het herstel van de stromen bestemd voor hoogovens en het transport van grond.

Het aandeel van de bouwmaterialen neemt verder toe en staat op de eerste plaats in de categorieën vervoerde producten via de waterweg. Met een stijging van 40% neemt het containertransport zeer duidelijk de derde plaats in in Brussel.

Merk op dat de categorie ‘bouwmaterialen’ vooral werfgrond omvat. Die wordt steeds vaker afgevoerd via de waterweg, dankzij de inspanningen die we als Haven hebben geleverd bij de bevoegde autoriteiten en privé-ondernemers.

Ook de containerbehandeling blijft vooruitgang boeken. Met een stijging van 40% in het eerste semester komen we in 2017 tot een nieuw absoluut record, dat het record uit 2016 verbreekt. Bovendien breidt de operator van de containerterminal zijn activiteiten uit met nieuwe trafieksoorten en nieuwe klanten. Deze zomer werd bijvoorbeeld een nieuwe stroom ingelegd voor fruittransport met koelcontainers tussen Antwerpen en Brussel, met de vroegmarkt als bestemming.

Nieuwe trafieken, niet enkel containers

De toename van de havenactiviteit in het eerste semester getuigt van de dynamiek van de bedrijven die gevestigd zijn in de haven van Brussel. Ook is ze het gevolg van het beleid dat we gevoerd hebben om onze activiteiten diverser te maken en nieuwe trafieksoorten te promoten. Zo werden de laatste weken meerdere stromen opgestart: de levering van paletten met betonblokken in het Biestebroekdok (Anderlecht) aan een naburige werf, het uitzonderlijk vervoer van de loopbrug van de Brussels Cruise Terminal (voorhaven) via de waterweg en de levering van fruit vanuit Antwerpen aan de containerterminal (voorhaven).

Met dank aan al onze klanten!

Het spreekt voor zich dat de goede resultaten van de waterwegtrafiek in het eerste semester te danken zijn aan onze concessionarissen. Dankzij uw proactieve houding en onze gezamenlijke inspanningen om het waterwegtransport en de havenactiviteit in Brussel te promoten, gaan we een uitstekend jaar 2017 tegemoet. 

Gepubliceerd op 25/09/17