Het woord aan de klanten – Serge Schaderon, CCB-Cementir

La parole aux clients – Serge Schaderon, CCB-Cementir

Serge Schaderon is een bekend figuur op het Brusselse havendomein. Hij ontvangt ons in het gloednieuwe kantoorgebouw van de CCB-centrale in het Vergotedok.

Portnews: Kunt u kort even de geschiedenis schetsen van CCB?

Serge Schaderon: CCB of de Compagnie des Ciments Belges is ontstaan in Henegouwen, in Gaurain-Ramecroix bij Doornik. Daar is de kalksteen aanwezig die we winnen om cement mee te maken. Het voordeel van CCB is dat we de drie activiteiten uitoefenen in onze centrales: de productie van grind en cement en, door de samenvoeging van die twee elementen, ook de productie van beton. Uiteraard komt daar ook zand bij. Dat vervoeren we per boot naar onze centrales, die gelegen zijn langs een waterweg zoals die van Brussel. Onze vestiging in het Vergotedok is natuurlijk een enorm voordeel: al het zand dat we nodig hebben, kunnen we vervoeren per boot.

Maar waterwegtransport biedt ook voordelen op milieuvlak.

Zeker! We zijn erg geëngageerd wat het respect voor het milieu betreft. Onze centrale heeft een ISO 14001-certificaat behaald en we hebben ons ertoe verbonden om zo veel mogelijk goederen te vervoeren via de waterweg. Maar helaas zijn er onvoldoende boten beschikbaar voor het transport in Brussel. Daarom vinden we soms geen schipper die aan ons kan leveren. We zijn niet de enigen die betreuren dat er steeds minder schippers zijn; de hele sector heeft eronder te lijden. Toch slagen we er ondanks die beperkingen in om wekelijks minstens drie boten te vervoeren van meer dan duizend ton. Dat zorgt voor een aanzienlijke daling van het aantal vrachtwagens op de weg en dus van de CO2-uitstoot.

Recent hebt u nieuwe kantoren gebouwd. Kunnen we stellen dat de toekomst van de centrale verzekerd is?

Ja, nu de nieuwe kantoren gebouwd zijn, gaan we onze centrale volledig vernieuwen. Waarschijnlijk gaan we tijdens de werken een kleine mobiele centrale plaatsen, zodat we onze activiteit niet moeten onderbreken. Momenteel zitten we in de studiefase en de bedoeling van het project is dat we ons beter integreren in het stedelijk weefsel.

Jullie zijn recent veranderd van aandeelhouder. Staan de nieuwe eigenaars achter die investering in de vernieuwing van de centrale?

Ja inderdaad, we hangen nu af van de Italiaanse groep Cementir, die duidelijk heeft laten blijken de activiteit van CCB in België verder te willen ontwikkelen. Die verandering van aandeelhouder is er gekomen na de overname door de groep Heidelberg Cement van Italcementi, waar we voordien deel van uitmaakten. De Europese Unie heeft aan Heidelberg opgelegd dat het moest afsplitsen van CCB in België, om de concurrentie in stand te houden. Tot slot blijven we door de komst van Cementir deel van een Italiaanse groep.

Een overgang naar een nieuwe aandeelhouder betekent ook het einde van uw carrière…

Inderdaad, ik ben in 1986 begonnen en eind dit jaar ga ik na meer dan dertig jaar dienst bij CCB met pensioen. Destijds produceerden we 30 000 m³ beton per jaar. Vandaag is dat maar liefst 130 000 m³ beton. Onze activiteit is op dertig jaar tijd dus duidelijk gegroeid.

Gepubliceerd op 25/09/17