Inter-Beton, pionier van het Kanaalplan

Inter-Beton weet dat de vestiging van een van haar centrales in het Vergotedok erg belangrijk is voor hun activiteiten in Brussel. Bovendien beseffen ze dat de stedelijke omgeving aan een snel tempo evolueert door de uitvoering van het Kanaalplan. Bijgevolg hebben ze beslist, op uitdrukkelijk verzoek van de Haven, hun centrale opnieuw vorm te geven en beter te integreren in de stad. Het project omvat volgende doelstellingen: de hinder verkleinen (lawaai en zand), de toren bekleden, nieuwe administratieve kantoren bouwen ter vervanging van de huidige en een voorziening bouwen van 300 m².

Dit project, begeleid door de Haven, zal een van de eerste projecten zijn van een havenbedrijf onder de noemer ‘Kanaalplan’ en een voorbeeld zijn voor verwante bedrijven die in de nabijheid van een groeiende lokale huisvesting en stedelijke functies dienen te werken.

In die optiek lanceerde Inter-Beton half 2014 een creatieve wedstrijd om haar vestiging in het Vergotedok te reorganiseren. Dit gebeurde in samenwerking met de faculteiten architectuur van 4 Brusselse universiteiten.

De jury van de ideeënwedstrijd B1 bestond uit de directie van Inter-Beton samen met architecten, stedenbouwkundigen, vertegenwoordigers van de Haven, de bevoegde overheden en de grote vastgoedprojecten in de omgeving.

Na de eerste wedstrijd en onder invloed van de Bouwmeester heeft Inter-Beton een tweede architectenwedstrijd opgestart (dit keer in de klassieke zin van het woord) voor de realisatie van de 1ste  fase van de renovatiewerken van hun centrale in het Vergotedok (reorganisatie van de stromen, verminderen van de hinder en bekleding van de toren).

Er waren 17 kandidaten: verenigingen van architecten- en ingenieursbureaus en andere gespecialiseerde bureaus.

De jury, bestaande uit vertegenwoordigers van Inter-Beton, MSI, de bouwmeester en de Haven, besloten het ontwerp van BC Architecten / Jasper Poesen te weerhouden.

Als grote Brusselse economische speler, streeft Inter-beton ernaar te beantwoorden aan de vereisten van het Kanaalplan met behoud van haar strategische positie voor de bouwsector op het grondgebied van de hoofdstad. 

Het project moet geconcretiseerd worden  in de loop van 2018, na indiening van de vergunning en de aanwijzing van de aannemer op basis van een aanbesteding. Als eerste zal de stedelijke integratie betrekking hebben op de toren en het productiegedeelte, met bijzondere aandacht voor het terugdringen van alle hinder. Het geïnvesteerde budget voor deze operatie bedraagt 1 miljoen euro. In een tweede fase volgt de inrichting van de kantoren met functionaliteiten voor de buurtbewoners.

*/

We benadrukken de goede samenwerking tussen de openbare overheid en de privéonderneming die geleid heeft tot een positiefen gunslig project, niet enkel voor het welzijn van de buurtbewoners, maar ook voor het kanaal en voor Brussel.

*/

Gepubliceerd op 31/03/17